Waterschap De Dommel breidt het onttrekkingsverbod oppervlaktewater wederom uit. Vanaf 15 mei 2020 is het nog slechts in enkele delen van het Dommelgebied toegestaan om water uit sloten en beken te gebruiken voor beregening.

Doordat er maar geen regen valt, is de hoeveelheid water en doorstroming in veel beken nog verder afgenomen. Uitbreiding van het verbod is nodig om planten, dieren en de waterkwaliteit te beschermen en verdere daling van het waterpeil in sloten en beken tegen te gaan.

Er mag nog wel water worden onttrokken uit de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal, uit de Tongelreep en de Zandleij. Hier stroomt op dit moment nog voldoende water doorheen. In alle overige stroomgebieden, inclusief alle zijsloten die erin uitkomen en, geldt nu een onttrekkingsverbod. Dit geldt ook voor wateren als visvijvers en vennen. 

Nog vroeger in het jaar

Zo’n uitgebreid verbod op het gebruik van water uit sloten en beken valt erg vroeg dit jaar. Ter vergelijking: in de afgelopen twee droge jaren 2018 en 2019 was een verbod voor hetzelfde deel van het gebied pas in juni aan de orde.

Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Dit geldt voor alle beken en sloten in de genoemde stroomgebieden, maar ook bijvoorbeeld visvijvers en vennen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater is wel toegestaan. Waterschap De Dommel voert controles uit in het veld op de naleving van het verbod.

Actueel overzicht onttrekkingsverboden

Bekijk voor meer informatie de pagina Droogte.