Water oppompen uit beken en sloten is per 19 juni in bijna het hele Dommelgebied verboden. Waterschap De Dommel stelt dit onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in zolang het nodig is, om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan.

Op af en toe een plaatselijke stortbui na, valt er weinig regen en door de warmte en het groeiseizoen is de verdamping groot. Het Dommelgebied, vooral de hoger gelegen zandgronden, is droogtegevoelig en afhankelijk van regen. Water vasthouden blijft prioriteit. Elke druppel telt!

Kaart met onttrekkingsverbod beken en sloten in gebied Waterschap De Dommel 2021
Op de groene lijnen na, geldt in hele Dommelgebied een onttrekkingsverbod

Welke wateren

Het verbod geldt niet voor de Dommel zelf tussen Den Bosch en het Wilhelmakanaal en de beek de Zandleij. Dit zijn de groene wateren op de kaart. Uit de zijwatergangen van Dommel en Zandleij mag géén water gehaald worden.

Verder geldt dus voor het hele gebied een onttrekkingsverbod, inclusief alle zijsloten die erin uitkomen en wateren als visvijvers en vennen. Op de kaart weergeven in (licht)rood en grijs.

Voor iedereen

Het verbod geldt voor iedereen die met een vaste of mobiele installatie water wil oppompen. Denk aan een zuigwagen, gierton of pomp in de sloot.
Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater is wel toegestaan. Waterschap De Dommel controleert in het veld.

Probleem

Een onttrekkingsverbod is nodig om de waterkwaliteit goed te houden en planten en dieren in en rond het water te beschermen.  Doordat het onvoldoende regent en warm is, neemt de hoeveelheid water en doorstroming in veel beken af. Bovendien zijn sommige beken nog lang niet bekomen van de droogte van afgelopen jaren. Een enkele regenbui lost die achterstand niet op.

Steeds eerder en langer

Nooit eerder besloot het waterschap tot zo’n uitgebreid gebiedsdekkend verbod. En dat al vóór de zomer. Vorig jaar heeft De Dommel tot in december onttrekkingsverboden gehad. Dat was het langst durende verbod ooit op het gebruik van water uit beken en sloten.

Meer informatie

Bekijk de pagina over onttrekkingsverboden voor meer informatie en een actuele online kaart. Ook de app Perceelwijzer biedt deze informatie.