Op woensdag 30 september vindt de AB-vergadering plaats. Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, zijn er geen plaatsen beschikbaar voor toehoorders op het Waterschapshuis in Boxtel. De openbare vergaderingen zijn daarom met beeld en geluid te volgen via een livestream.

De AB-vergadering vindt plaats om 14:00 uur tot ca. 17:00 uur.

Wilt u als toehoorder de vergadering bijwonen? Vanaf 13:55 uur is de livestream te bereiken via de volgende link: http://www.livestreampartner.nl/dommel

Iedereen is van harte welkom op deze digitale publieke tribune.

De geplande gecombineerde commissievergadering over ‘haalbaar en betaalbaar – vervolg’ van vandaag gaat niet door. De stukken zijn wel al gepubliceerd, met vermelding dat de vergadering niet doorgaat.