Tegelijk met de waterschapsverkiezingen vinden de verkiezingen van de Provinciale Staten plaats.