Voor het project herinrichting Oude Strijper Aa komt in de gemeente Leende een vijftal percelen natuurgrond in de verkoop. Het gaat om twee percelen grenzend aan het Leenderbos (totaal 6,1 ha) en drie percelen aan de Heggerdijk (totaal 3,3ha). Groen ontwikkelfonds Brabant (GOB)  is op zoek naar initiatiefnemers die een goed plan hebben om op deze percelen natuur (verder) te ontwikkelen en die deze percelen willen kopen. Hiervoor heeft het GOB een openbare aanbesteding georganiseerd.

Natte Natuurparel

De percelen maken onderdeel van een Natte Natuurparel. Dit betekent dat het doel is om hier natte natuur te realiseren. Daar gelden wel eisen voor de hydrologie van de percelen. Zo is drainage of het aanleggen van sloten niet toegestaan. De percelen zijn onlangs al ingericht als natuur. Voor de aanbesteding dienen initiatiefnemers een prijs en een beheerplan te maken. De gunning wordt bepaald aan de hand van deze beide onderdelen.

De percelen staan te koop vanaf donderdag 28 januari 2021. Maandag 5 april 2021 is de uiterste datum van inschrijving. Meer informatie vindt u op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/verkoop