Het ‘standaard halfjaarverbod’ in het gebied rond de beken Beerze en Reusel en het park Meerland wordt verlengd. Ook na 1 oktober mag hier geen oppervlaktewater worden opgepompt. Door de extreme droogte van afgelopen zomer stroomt er nog steeds te weinig water in deze sloten en beken.  De regen van de afgelopen weken heeft niet genoeg geholpen. Daarom is verlenging van het onttrekkingsverbod nodig.

Afgelopen zomer was extreem droog. Daardoor gold maandenlang een verbod op het onttrekken van water uit beken en sloten in het hele Dommelgebied; een bijzondere situatie. Voor een deel van de Dommel en de Zandleij gold het onttrekkingverbod niet. De afgelopen jaren zien we dat onttrekkingsverboden steeds eerder, langer en voor een groter gebied nodig waren. Waterschap De Dommel zet dan ook in op structureel water vasthouden in perioden dat er wél regen valt.

Rest van Dommelgebied

Door de regen van de afgelopen weken hebben de sloten en beken in de rest van het Dommelgebied weer voldoende water. Het onttrekkingsverbod is hier dus niet meer nodig. In de inlaatgebieden Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk) geldt altijd een onttrekkingsverbod. Daar mag nooit oppervlaktewater worden opgepompt.

Onttrekkingsverboden zijn nodig om de kwaliteit van het water goed te houden en planten en dieren in en rond het water te beschermen.

Watertransitie nodig voor aanpak structurele droogte

We hebben steeds vaker te maken met langdurige droogte. Voor de aanpak van structurele droogte is de komende tientallen jaren veel meer nodig: een watertransitie. De omgang met water moét in de basis veranderen. Water vasthouden in het gebied is nodig om de grondwatervoorraad aan te vullen. Het gebruik en de inrichting van het gebied moeten aangepast worden. Dat zijn grote veranderingen en die kosten tijd. Daar is het waterschap dagelijks mee bezig, samen met gebiedspartners.

Actuele informatie

Kijk op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod voor de kaart van het Dommelgebied met de actuele situatie. Ook de App Perceelwijzer geeft actuele informatie.