Waterschap De Dommel is bezig om het beekdal van de Groote Beerze her in te richten. Doel is verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Daarom hebben we ook twee sloten of ‘open watergangen’ vervangen door lange duikers.

Water vasthouden

De brede sloten die er voorheen lagen, onttrokken veel grondwater uit de omliggende natuur en landbouwpercelen. Het water werd namelijk direct afgevoerd in plaats van vast gehouden. Daarom zijn de sloten vervangen door nieuwe langere duikers. Deze duikers liggen diep in het zand. Het water dat, bijvoorbeeld door regenval hier terecht komt, kan nu beter in de grond trekken en blijft daardoor langer in het gebied. Dit doen we om droogte tegen te gaan.

Bekijk dit filmpje om te zien hoe de sloten vervangen door nieuwe langere duikers.