De Randweg van Vught naar Den Bosch is aangelegd op een verhoging (kering), die wateroverlast vanuit de Dommel voorkomt. In de afgelopen jaren is de beplanting op deze kering sterk toegenomen. Om te voorkomen dat de kering verzwakt, gaat Waterschap De Dommel op dinsdag 29 oktober starten met het verwijderen van de beplanting. De Randweg blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk.

Bescherming tegen wateroverlast

De werkzaamheden vinden plaats aan het gedeelte van de Randweg ter hoogte van het Van Der Valk Hotel. Vanaf de fietstunnel ‘de Paardensteeg’ tot aan het Brabants Service Station verwijdert het waterschap de beplanting op de kering aan de zijde van de Dommel. De planten zorgen voor een schaduwwerking, waardoor gras niet kan groeien. Zonder gras is het risico op erosie en verzwakking van de kering groot. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Aangezien de Randweg aan het Bossche Broek grenst heeft er ook afstemming plaatsgevonden met de Bossche Milieugroep en ‘De Stichting tot het Beschermen van het Bossche Broek’.

Reptielen en bijen

Een deel van het hout zal het waterschap hergebruiken in het gebied. Takken worden op strategische plaatsen neergelegd en dienen als schuilplaats voor reptielen. Ook aan insecten is gedacht. Op de kering gaat een bloemrijk grasmengsel de biodiversiteit vergroten. Het waterschap werkt samen met de gemeente aan een plan voor extra beplanting op het stuk land tussen de kering en de Dommel.