De Randweg van Vught naar Den Bosch is aangelegd op een verhoging (kering), die wateroverlast vanuit de Dommel voorkomt. In de afgelopen jaren is de beplanting op deze kering sterk toegenomen. Om te voorkomen dat de kering verzwakt, gaat Waterschap De Dommel op dinsdag 29 oktober starten met het verwijderen van de beplanting. De Randweg blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk.