24 concrete maatregelen, vastgelegd in actieplan Leven de Dommel, moesten zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan. We zijn nu 5 jaar verder, wat is er allemaal al gebeurd?

Afgelopen vijf jaar hebben we al veel acties uitgevoerd en daar veel van geleerd. Zo weten we bijvoorbeeld meer over hoe we water langer kunnen vasthouden en vertraagd kunnen afvoeren. Benieuwd naar welke acties dan allemaal zijn uitgevoerd en het bereikte effect? Lees er meer over in het magazine Leven de Dommel of bekijk het filmpje.

Magazine Leven de Dommel

We moeten en we gaan door!

Het programma Leven de Dommel sluiten we nu af. De eerste stappen richting een robuuste waterhuishouding zijn gezet. Maar er is nog veel werk nodig en dat doen we via het nieuwe Waterbeheerprogramma en de watertransitie.

Achtergrond actieplan Leven de Dommel

Na de uitzonderlijke regenval in juni 2016 besloot Waterschap De Dommel unaniem om 10 tot 15 miljoen euro extra te investeren om het watersysteem in het gebied klimaatbestendiger te maken. We zijn ons werkgebied in gegaan en hebben met veel bewoners, boeren, ondernemers en overheden gesproken. Het was een proces van 9 maanden. Het leidde tot het een actieplan met 24 concrete maatregelen.

Na twee jaar volgde de extreem droge zomer van 2018. We haalden toen informatie op bij inwoners, bedrijven, kennisinstellingen, agrariërs en andere overheden om terug te kijken op de eerste twee jaar. Met deze informatie stelden we in 2019 het actieplan bij. Zo konden we de nadruk leggen op het beter voorbereid zijn op weersextremen, zowel te nat als te droog.