Door aanleg van een vispassage bij de stuw in de Kempense Plassen in Veldhoven kunnen vissen vanaf nu weer vanuit de Dommel migreren naar de Run en andersom. De poort wordt hiermee geopend tot aan de Volmolenweg. Op termijn worden alle versperrende barrières in de Run opgeheven. Door aanleg van de vispassage kan de visstand verbeteren in de Run. Dat heeft een positief effect op de ecologische kwaliteit van de beek.