Door aanleg van een vispassage bij de stuw in de Kempense Plassen in Veldhoven kunnen vissen vanaf nu weer vanuit de Dommel migreren naar de Run en andersom. De poort wordt hiermee geopend tot aan de Volmolenweg. Op termijn worden alle versperrende barrières in de Run opgeheven. Door aanleg van de vispassage kan de visstand verbeteren in de Run. Dat heeft een positief effect op de ecologische kwaliteit van de beek.

Vernieuwen stuw en aanleg vispassage

In augustus jl. is aannemer Van der Zanden b.v. uit Moergestel gestart met de uitvoeringswerkzaamheden aan de stuw in de Kempense Plassen. De verouderde zogenaamde schotbalkstuw is vernieuwd tot een geautomatiseerde kantelstuw. Hierdoor kan preciezer en op afstand het waterpeil worden gestuurd. Tegelijkertijd is de stuw vispasseerbaar gemaakt door aanleg van een zogenaamde ‘vertical slot’ vispassage.

Herinrichting beekdal van de Run

Waterschap De Dommel streeft een dynamisch, natuurlijk en gevarieerd beekdallandschap na voor het beekdal van de Run waarbij de hele beek vispasseerbaar is voor vissen als beekprik en bermpje. De huidige loop van de Run voldoet niet aan de eisen van de Kaderrichtlijnwater en Natura 2000 onder andere door onpasseerbare obstakels als
stuwen. Daarom gaat het waterschap de komende jaren het beekdal van de Run natuurlijker inrichten door onder andere de beek te laten meanderen en de hele Run vispasseerbaar te maken. Ook wordt rekening gehouden met een klimaatrobuuste oplossing. Daarbij krijgt het beekdal meer ruimte om hevige regenval op te kunnen vangen en langdurige periodes van droogte te kunnen trotseren. De sponswerking van het gebied zal dus moeten worden vergroot om toekomstbestendig te worden.

De grondeigenaren aan de Run hebben hierbij de sleutel in handen. Op dit moment vinden gesprekken plaats op welke wijze zij hieraan kunnen bijdragen. Denk daarbij aan het omvormen van de boerderij naar een ander verdienmodel zoals een landgoed. Soms kunnen we passende ruilgrond aanbieden en soms is verkopen van een strook langs de Run ook een optie.
Martijn Tholen, lid dagelijks bestuur: ”De eerste vispassage bij de beek de Run is een feit. Dit is een eerste maatregel in een reeks van vele die de komende vijf jaar op de planning staan. We willen heel graag een klimaatrobuust beekdal creëren dat ook voor de natuur meerwaarde biedt. De eigenaren aan de Run worden de komende periode door ons actief benaderd om te onderzoeken of iedereen kan aansluiten bij deze ontwikkeling van het beekdal.”  

Informatie over het hele project is te vinden op de pagina Run. Hier is ook een kort filmpje te zien dat snel overzicht geeft van de geplande werkzaamheden.

Samenwerking en subsidie

Met medewerking van Philips Hengelsportvereniging, de vispassage ligt op hun terrein, en de gemeente Veldhoven is de vispassage aangelegd. Ad van den Oever, wethouder gemeente Veldhoven: “Dit is een belangrijke eerste stap om de balans tussen water, landbouw en natuur in het gebied te verbeteren. Ik ben blij met deze samenwerking. Samen zorgen we voor een aantrekkelijk gebied voor inwoners, recreanten, toeristen en ondernemers. En op loopafstand van de bedrijventerreinen is een lunchwandeling in het groen echt genieten.”
Met behulp van subsidie van de Provincie Noord-Brabant is het gerealiseerd.