Op woensdag 11 november vinden er commissievergaderingen plaats. Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, zijn er geen plaatsen beschikbaar voor toehoorders op het Waterschapshuis in Boxtel. De openbare vergaderingen zijn daarom met beeld en geluid te volgen via een livestream.

U kunt vanaf 18:30 uur inschakelen via de livestream. De vergadering wordt uitgezonden van 18:30 -19:30 uur.

Op 11 november zijn er vanaf 9.00 uur commissievergaderingen. Het zijn fysieke bijeenkomsten, openbaar maar zonder fysieke publieke tribune. Wie de vergadering wil volgen, kan dat doen via onze livestream.  

Tijdschema:
9.00-12.00 uur commissie watersysteem
13.00-16.00 uur commissie waterketen en schoon Waterschap de Dommel
17.30-20.30 uur commissie bestuur, communicatie en financiën

Wilt u als toehoorder de vergadering bijwonen? Vanaf 08:55 uur is de livestream te bereiken via de volgende link: http://www.livestreampartner.nl/dommel

Iedereen is van harte welkom op deze digitale publieke tribune.