BBB en Partij voor de Dieren nieuw in het algemeen bestuur

Op woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Twaalf partijen namen deel aan  de verkiezingen.

De voorlopige uitslag is per lijst als volgt:

( ) = aantal zetels in 2019                                  

Naam partij Aantal zetels 
Lijst 1Water Natuurlijk7(8)
Lijst 2VVD4(4)
Lijst 3CDA2(4)
Lijst 4Partij van de Arbeid    3(3)
Lijst 550PLUS          1(2)
Lijst 6Werken aan Water 1(1)
Lijst 7AWP voor water, klimaat en natuur  1(1)
Lijst 8Partij voor de Dieren  3(-)
Lijst 9Bedrijfsbelangen  0(-)
Lijst 10Belang van Nederland  0(-)
Lijst 11BBB   4(-)
Lijst 12Ouderen Appèl - Hart voor Water 0(0)

BBB en Partij voor de Dieren zijn nieuw in het algemeen bestuur van De Dommel. Water Natuurlijk is net als in 2019 de grootste partij. De definitieve uitslag wordt op donderdag 23 maart bekend gemaakt. Deze kan afwijken van de voorlopige uitslag. Vooral de verdeling van de restzetels speelt hierbij een rol. Het nieuwe algemeen bestuur wordt op 29 maart geïnstalleerd.

Voorlopige zetelverdeling per partij

Opkomst

De opkomst was 48,9%. Dit is ruim 2% meer dan bij de verkiezingen in 2019. De waterschapsverkiezingen vonden tegelijk met de verkiezingen van Provinciale Staten plaats.

Watergraaf Erik de Ridder: “De opkomst is lager dan ik hoopte. Maar ons gebied heeft veel stedelingen en expats. Hierbij is de opkomst altijd wat lager.” De opkomst in Tilburg was 39,7% en de opkomst in Eindhoven was 40,4%. De Ridder: “In de aanloop naar de verkiezingen was er veel aandacht voor water en het werk van de waterschappen. Daar kijk ik heel tevreden op terug. Die aandacht moeten we vasthouden en uitbouwen om zo bewuster om te gaan met water.”