Waterschap De Dommel werkt aan de bescherming van Vught (bebouwde kom) tegen mogelijke overstromingen vanuit de Essche Stroom.