Waterschap De Dommel werkt aan de bescherming van Vught (bebouwde kom) tegen mogelijke overstromingen vanuit de Essche Stroom.

De bestaande regionale kering langs de Essche Stroom ten zuiden van Vught, tussen de spoorlijn en de A2, voldoet niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen bleek dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 1 keer per 150 jaar, het water uit de Essche Stroom de bebouwing binnen de bebouwde kom van Vught zou bereiken. Deze kering kon niet zodanig worden aangepast dat deze de vereiste bescherming als regionale kering kon bieden. Daarom werd er een nieuwe regionale kering aangelegd (zie kaartje hieronder met de ligging van het tracé). De kering ligt tussen de A2 en de spoorlijn Boxtel – Den Bosch zoals hieronder te zien is.

Van de bestaande kering wordt op termijn de functie gewijzigd van regionale- naar overige kering.

Figuur 1: Tracé vastgestelde voorkeursvariant op Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven (besluit DB Waterschap De Dommel 06-12-2016)

  Locatie

  Het projectgebied beslaat een gedeelte van Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven in Vught.

  Afbeelding 1: Beukenlaan op Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven.

  Stand van zaken / planning

  De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Beers uit Hoogeloon en directievoering en toezichthouder op het werk wordt gedaan door Bureau Kragten B.V.

  In de tweede helft van 2019 is de regionale kering aangelegd. Deze regionale kering moet doorgetrokken worden tot aan de snelweg A2. Dat betekent dat een deel van de Boxtelseweg (ventweg) iets opgehoogd moet worden.

  In verband met de slechte weersomstandigheden zijn de werkzaamheden aan de Boxtelseweg uitgesteld tot maart/april 2020. Eventuele omleidingen en wegafsluitingen van de Boxtselseweg die nodig zijn voor uitvoering van het project worden tijdig aangekondigd en gecommuniceerd.

  Aanbrengen kleilaag op kering

  Aanbrengen 1e zandlaag voor aanleg nieuwe kering.

  Afbeeldingen: Impressie start werkzaamheden

  Resultaat

  Het resultaat van het project is een regionale kering, gelegen tussen de spoorlijn en de A2, die de bebouwde kom van Vught beschermt tegen overstromingen vanuit de Essche Stroom. 

  Figuur 2: Inrichtingsplan (u kunt deze ook in pdf als download onder aan de pagina vinden)

  Om de sterkte van de kering zoveel mogelijk te waarborgen is de kering ingezaaid met gras. De strook om de kering is ingericht met een mantel-zoom vegetatie die aansluit op de bossen en bomen in de directe omgeving. Dit moet allemaal nog gaan groeien.

  Kering ingezaaid met gras.

  Figuur 3: Schematische zoom-mantel vegetatie

  Samenwerking

  Het project Regionale Kering Beukenhorst wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Landgoed Beukenhorst, Landgoed Groensche Hoeven, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Vught, ProRail en Rijkswaterstaat. 

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Serge Polak, via spolak@dommel.nl of (0411) 618 640.

  Downloads

  Heeft u gevonden wat u zocht?