Waterschap De Dommel  heeft gewerkt aan de bescherming van Vught (bebouwde kom) tegen mogelijke overstromingen vanuit de Essche Stroom.

De bestaande regionale kering langs de Essche Stroom ten zuiden van Vught, tussen de spoorlijn en de A2, voldeed niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen bleek dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 1 keer per 150 jaar, het water uit de Essche Stroom de bebouwing binnen de bebouwde kom van Vught zou bereiken. Deze kering kon niet zodanig worden aangepast dat deze de vereiste bescherming als regionale kering kon bieden. Daarom werd er een nieuwe regionale kering aangelegd (zie kaartje hieronder met de ligging van het tracé). De kering ligt tussen de A2 en de spoorlijn Boxtel – Den Bosch zoals hieronder te zien is.

Figuur 1: Tracé vastgestelde voorkeursvariant op Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven (besluit DB Waterschap De Dommel 06-12-2016)

Locatie

Het projectgebied lag gedeelterlijk in de Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven in Vught.

Afbeelding 1: Beukenlaan op Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven.

Stand van zaken / planning

Het project is klaar.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Van Beers uit Hoogeloon. Directievoering en toezichthouder op het werk werd gedaan door Bureau Kragten B.V. In de tweede helft van 2019 is de regionale kering aangelegd. Deze regionale kering is in april 2020 helemaal doorgetrokken tot aan de snelweg A2. Daarvoor is een deel van de Boxtelseweg (ventweg) iets opgehoogd. Verder is de nieuwe kering ingezaaid met een mengsel van 5 grassen gemengd met een Margrietmengsel. Dat is een basisbloemenmengsel wat de biodiversiteit bevordert voor insecten en wilde bijen. Het grasmengsel is speciaal voor deze locatie geselecteerd. Het is zogenaamd diep wortelend en is meer droogte bestendig. Grassen dragen ook bij aan de weerbaarheid van de bodem en zorgt voor draagkracht en stabiliteit van de kering.

Ophoging Boxtelseweg helemaal afgewerkt en ingezaaid.
Kering wordt ingezaaid.
Margrietmengsel zoals ingezaaid op de kering samen met een grassenmengsel (Bron: Biodivers)
Aanbrengen kleilaag
Aanbrengen 1e zandlaag voor aanleg nieuwe kering.

Afbeeldingen: Impressie start werkzaamheden

Resultaat

Het resultaat van het project is een regionale kering, gelegen tussen de spoorlijn en de A2, die de bebouwde kom van Vught beschermt tegen overstromingen vanuit de Essche Stroom. 

Figuur 2: Inrichtingsplan (u kunt deze ook in pdf als download onder aan de pagina vinden)

Om de sterkte van de kering zoveel mogelijk te waarborgen is de kering ingezaaid met gras. De strook om de kering is ingericht met een mantel-zoom vegetatie die aansluit op de bossen en bomen in de directe omgeving. Dit moet allemaal nog gaan groeien.

Kering ingezaaid met gras.

Figuur 3: Schematische zoom-mantel vegetatie

Samenwerking

Het project Regionale Kering Beukenhorst is door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Landgoed Beukenhorst, Landgoed Groensche Hoeven, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Vught, ProRail en Rijkswaterstaat. 

Heeft u gevonden wat u zocht?