Graven voor onze werkzaamheden betekent vaak ook bodemonderzoek doen. Dat geldt ook voor de uitvoering van de plannen rondom de Tongelreep. Zo kunnen we controleren of er bijvoorbeeld puin in de bodem zit. In het verleden liep er soms minder schoon water door de beek. Hierdoor kunnen de oevers maar ook de (slib)bodem van de beek vuil bevatten. Ook dit controleren we.

De bodemonderzoeken voor de Tongelreep zijn momenteel in volle gang. Het zou dus goed kunnen dat u in het gebied mensen tegen komt die bodemmonsters nemen. Deze monsters laten we in het laboratorium onderzoeken. Hierdoor kunnen we bepalen welke kwaliteiten de grond ter plaatse heeft en wat we kunnen verwachten bij werkzaamheden. Belangrijke info om te bepalen of én waar we deze grond kunnen hergebruiken.