Wat doen waterschappen precies? Waarom zijn er waterschapsverkiezingen? En wat valt er te kiezen? Je leest het hier.

Waterschapsverkiezingen 2023

Woon je in het gebied van ons waterschap? Dan mag je op woensdag 15 maart stemmen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel.

Het algemeen bestuur stelt het beleid voor het waterschap vast. Het ziet erop toe dat het waterschap het werk slim en op een goede manier uitvoert. Daarbij komen heel wat thema’s aan bod. Zoals klimaatverandering, duurzaamheid, economie, innovatie, landbouw, natuur, en het gebied waarin je woont. Om de vier jaar kiezen onze inwoners een nieuw algemeen bestuur. Dat bestuur bestaat uit 30 leden. De waterschapsverkiezingen vullen 26 zetels in.

Overige zetels

Agrariërs en natuurterreinen vullen de overige 4 zetels in. Hiervoor vinden geen verkiezingen plaats.

  • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO benoemt 2 zetels
  • Vereniging van Bos- en Natuureigenaren VBNE benoemt 2 zetels

Wat doet het waterschap?

Waterschappen zorgen ervoor dat wij droge voeten houden en schoon en voldoende water hebben. Er zijn in Nederland 21 waterschappen. Elk waterschap zorgt voor een eigen gebied.

Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ongeveer 500 medewerkers werken we aan schoon, voldoende en veilig water voor 900.000 mensen in ons gebied. We beheren het (grond)waterpeil en maken het rioolwater schoon. En we zorgen voor schoon water in beken en sloten. De klimaatverandering vraagt om extra maatregelen, zodat ons watersysteem tegen een stootje kan. Maatregelen om te beschermen tegen wateroverlast en te zorgen voor minder schade door droogte. Zo kun je veilig en prettig wonen, werken en recreëren.

Meer weten over Waterschap De Dommel


Werkgebied

De rivier de Dommel begint in België ten zuiden van Peer. Bij Borkel en Schaft komt de Dommel Nederland binnen. In ’s-Hertogenbosch komen de Dommel en rivier de Aa samen en vormen de Dieze. De Dieze mondt uiteindelijk uit in de Maas. Lees meer over het werkgebied van Waterschap De Dommel.

Schoon Water

Jouw afvalwater verdwijnt in het riool en komt uit op een van onze acht rioolwaterzuiveringen. Daar maken we het rioolwater schoon. Daarna stroomt het terug in de beek.

Bij onze rioolwaterzuiveringen in Biest-Houtakker, Hapert en Soerendonk ligt een waterpark. Dat bestaat uit vijvers, sloten, moerasbos en planten. Het schoongemaakte rioolwater wordt hier weer natuurlijk water vol zuurstof en leven. Hierna stroomt het water de beek in.

Onze rioolwaterzuivering in Tilburg heeft een Energiefabriek. Daar halen we waardevolle grondstoffen uit het rioolwater. Zo maken we van onze rioolwaterzuiveringen een plek om energie en grondstof te maken.

Zie ook: Alles over afvalwater.

Voldoende water

Met ruim 1.865 stuwen en een maaiplanning werken we aan een goede balans tussen niet te veel en niet te weinig water. Belangrijk voor de landbouw én voor de natuur. Voor een goede oogst moet het land niet te nat zijn. Voor plant en dier is te weinig water juist niet goed.

Veilig water

Het klimaat verandert. Er zijn meer hevige regenbuien. Dat leidt tot wateroverlast in woonwijken en op weilanden of akkers. En misschien zelfs tot schade aan je bezittingen. Daarom legt Waterschap De Dommel ‘keringen’ aan. Een kering houdt het teveel aan water tegen. Ook maken we op verschillende plekken in ons gebied waterbergingen. Als beken dreigen te overstromen, lopen deze bergingen onder water. Het teveel aan regenwater bewaren we hier tijdelijk. Daarna wordt het langzaam afgevoerd. Zo beschermen we je tegen wateroverlast. Zie ook: Werk in uitvoering.