Nabij de visvijvers bij Valkenswaard hebben we onlangs kleine werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben we een watergang langs de visvijvers gedempt.

Direct na de werkzaamheden bleek dat het wandelpad onder de kade in de nattere periodes deels onder water loopt. Dit is lastig voor wandelaars in het gebied. Het gaat om het deel dat in onderstaande plattegrond in groen staat.

Daarom hebben we in overleg met Wandelnet gezocht naar een oplossing. We gaan binnenkort langs de kade zand aanbrengen. Zo kunnen wandelaars droog over het pad naar het bruggetje lopen naar de Tongelreep. We kijken deze zomer naar een definitieve oplossing.