In onze berichten over de Tongelreep spreken wij vaak over de verschillende fases van het werk. Fase 1, fase 2a en fase 2b kunt u voorbij zien komen. Maar wat houden deze fases nou precies in?

In fase 1 werken we in het noordelijk projectgebied rond de Tongelreep. Aannemer Van Beers werkt vanaf de stuw bij Zeelberg/Driebruggen tot en met Valkenswaard. Zij zijn bezig met bijvoorbeeld het uitgraven van nieuwe waterlopen, verondiepen van beek, en aanbrengen van houtpakketten. Zo krijgt de beek een meer natuurlijke vorm. Zie ook het artikel Werkzaamheden bij Zeelberg in deze nieuwsbrief.

Fase 2 is het zuidelijk projectgebied vanaf de stuw Zeelberg tot aan de Belgische grens bij de Achelse Kluis. Omdat we een deel van de werkzaamheden van fase 2 al kunnen uitvoeren hebben we fase 2 opgedeeld in 2a en 2b. In fase 2a zijn we begonnen met het inbrengen van zand in de beek (zandsuppletie) en het inbrengen van houtpakketten. Zo zorgen we ervoor dat er geen tijd verloren gaat met het verondiepen van de beek.

In fase 2b gaan we het grotere (grond)werk in het zuidelijk deel uitvoeren. Denk aan bijvoorbeeld de beek meer te laten kronkelen. We verwachten met het werk van fase 2b te beginnen in 2022.