Waterschap De Dommel trekt vanaf vrijdag 6 november slechts een deel van de nog geldende onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in. Dat is later in het jaar dan ooit. In het gebied van de Nieuwe Leij en delen van de Beerze en de Reusel mag nog steeds geen water worden opgepompt uit beken en sloten. Ondanks de regen stroomt in deze beken nog te weinig water om dit toe te kunnen staan. Een gevolg van de droogte.

Gebied

Tot 6 november gold vanwege de aanhoudende droogte een onttrekkingsverbod in het grootste deel van het Dommelgebied. Het komt zelden voor dat dit tot in het late najaar en in zo’n groot gebied nodig is.

Begin oktober verlengde het waterschap al het ‘halfjaarverbod’, dat standaard loopt van 1 april tot op 1 oktober. Dat standaardverbod geldt voor beken en sloten in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en voor Park Meerland in Eindhoven.

Dankzij de regen van de afgelopen periode herstelde de waterafvoer in de overige beken, zoals de Dommel,  voldoende om het oppompverbod daar op te heffen. Kaart Dommelgebied met actuele situatie

Watervraag

Hoewel de vraag naar water buiten het groeiseizoen minder groot is en daarmee ook de behoefte aan onttrekking, wordt het verbod pas ingetrokken als de afvoer weer op peil is. Het verbod beschermt het leven van planten en dieren in en om het water.

Water uit beken en sloten, maar ook (vis)vijvers en andere oppervlaktewateren wordt onder andere gebruikt voor het beregenen van gewassen en bewateren van bomen en plantsoenen.

Grondwater

In het derde droge jaar op rij zijn ook de grondwaterstanden in het Dommelgebied nog altijd laag voor de tijd van het jaar. Onder de grond staat het grondwaterpeil op veel plaatsen nog ‘in het rood'. Serieus werk maken van water vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk om de grondwatervoorraad aan te vullen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onttrekkingsverboden en een actuele kaart kijk op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod. Ook de app Perceelwijzer biedt deze informatie. Informatie over droogte in het Dommelgebied staat op www.dommel.nl/droogte.