Waterschap De Dommel wil de waterkwaliteit in het Netegebied in Reusel verbeteren. De toegestane hoeveelheid fosfaat en stikstof in het water wordt daar namelijk structureel overschreden. Daarom hebben handhavers van Waterschap De Dommel in 2018 en 2019 extra ingezet op voorlichting aan en toezicht op agrariërs die afwateren via de Vaartloop.

Tijdens deze bezoeken stond de waterhuishouding in en rondom het bedrijf centraal. Agrariërs kregen informatie over het beregeningsbeleid van Waterschap De Dommel en de waterkwaliteit in het Netegebied. Handhavers gaven uitleg over welke maatregelen agrariërs kunnen nemen om afvalwaterlozingen op oppervlaktewater te voorkomen en hoe om te gaan bij calamiteiten waarbij oppervlaktewater vervuild (kan) raken. Bij calamiteiten is het namelijk belangrijk dat de agrariër zelf direct maatregelen neemt én direct melding doet bij het waterschap.

Geen overtredingen

Tijdens het toezicht in het gebied zijn geen overtredingen geconstateerd. De komende jaren moet uitwijzen of de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Netegebied daadwerkelijk verbetert. Waterschap De Dommel heeft er door de positieve reacties en betrokkenheid van de agrariërs vertrouwen in.

Mis geen nieuws voor agrariërs

Wilt u meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 900 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'.

Via deze onderstaande knop kunt u zich inschrijven en blijft u op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich altijd uitschrijven.