Op donderdag 20 augustus start Aannemingsbedrijf Van der Lee in opdracht van Waterschap De Dommel met baggerwerkzaamheden aan een watergang op industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel. De watergang die wordt gebaggerd, noemen we de DL136.