Afgelopen maandag 13 juni woedde er een grote brand in Oisterwijk. Het belangrijkste is dan dat de brand bestreden wordt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat het waterschap ook altijd gealarmeerd wordt. Wat is dan de rol van het waterschap?

Oppompen bluswater Essche Stroom

Droogte of niet, als er een brand geblust moet worden, dan mag er water uit een beek worden gebruikt. Uit de Essche Stroom mag momenteel geen water gehaald worden voor bijvoorbeeld beregenen. Dit is vanwege de droogte die in het Dommelgebied heerst. Maar bij een brand geldt een uitzondering op dat verbod. Bij de bestrijding van deze brand zijn dan ook twee grote slangen in de Essche Stroom gelegd om zo water op te pompen. Onze Officier van Dienst Water (OVD-W) is ter plaatse en controleert of alles goed gaat. Op dat moment is deze persoon de oren en ogen in het veld namens het waterschap. Ook overlegt hij met de andere hulpdiensten. 

Bron: Omroep Brabant - slangen waarmee water uit de Essche Stroom wordt gepompt lopen zelfs over het spoor.

Aandacht voor vervuild bluswater

Wat zit er in het bluswater en wat komt daarvan op onze zuivering in Haaren en eventueel in het oppervlaktewater? Het waterschap checkt dat. Tijdens een brand wordt enorm veel bluswater gebruikt. Dat water stroomt na het blussen weg, maar is vaak vervuild. Het waterschap zorgt ervoor dat het vervuilde water niet zomaar op onze rioolwaterzuivering komt. Als het kan, moet het bluswater opgevangen en afgevoerd worden. Wij weten namelijk niet welke stoffen er in dat vervuilde bluswater zitten en of dat schade aanricht op onze zuivering.

Het waterschap heeft daarom bij deze brand nauw contact met de gemeente Oisterwijk en brandweer over maatregelen die daarvoor genomen moeten worden. Onze collega’s van Toezicht en Handhaving zijn daarvoor verantwoordelijk. Het lijkt er nu op dat deze brand geen negatieve gevolgen had voor onze rioolwaterzuivering.

Een andere zorg is de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, de vijver. Hoeveel vervuild bluswater is er in de vijver gekomen? Wat betekent dat voor de vissen daar? Het waterschap voert metingen uit en kijk in het veld hoe de situatie is. Op vrijdag de 17e zijn er dode vissen gevonden. Er is weinig zuurstof in het water. De gemeente is eigenaar van de vijver en moet deze onderhouden. Het waterschap heeft de gemeente geadviseerd het water te beluchten (er zuurstof in brengen) en de vissen te ruimen.

Wat na de brand?

Het waterschap let de komende dagen nog extra op hoe de rioolwaterzuivering werkt. Ook in het veld blijven we controleren of de situatie niet ineens verandert. We maken afspraken met de gemeente en de eigenaar van het bedrijf over de afvoer van het vervuilde bluswater. Stel dat het gaat regenen, dan stroomt er weer vervuild water van het terrein. Ook dat moet opgevangen en afgevoerd worden. Het waterschap zorgt er zo met de andere betrokken partijen voor dat de zuivering gewoon kan blijven werken en de kwaliteit van het oppervlaktewater op orde blijft.

Een medewerker van het waterschap voert metingen aan het water uit om de waterkwaliteit te controleren tijdens en na de brand.