Op donderdag 30 januari start Waterschap De Dommel met het vervangen van de vangbalk bij de Waterkrachtcentrale in Sint-Michielsgestel. Door de huidige vangbalk te vervangen door een nieuwer exemplaar kan drijfvuil en maaisel beter worden afgevangen. Ook de plek waar het drijfvuil en maaisel uit het water wordt gehaald, de zogenoemde vuiluitdraaiplaats, wordt aangepast. Hierdoor kan het afvangen van drijfvuil en maaisel veiliger en nauwkeuriger worden uitgevoerd. De werkzaamheden duren naar verwachting twee tot drie weken.

Pilot tegengaan verspreiding exoten

Dankzij deze nieuwe vangbalk kan niet alleen drijfvuil en maaisel beter worden afgevangen. De nieuwe vangbalk helpt mogelijk ook de verspreiding van exoten, zoals waternavel tegen te gaan. De vangbalk komt 40 cm onder water te liggen, is langer dan de huidige vangbalk én een stuk steviger. Zo schieten exoten minder makkelijk onder de vangbalk door en kunnen ze op tijd uit het water worden gehaald. Als blijkt dat deze nieuwe vangbalk de verspreiding van exoten daadwerkelijk tegengaat, is de kans groot dat op meer plekken in ons gebied dezelfde vangbalken worden geplaatst. Dit wordt per locatie bekeken op het moment dat de oude vangbalken toe zijn aan vervanging.