Stichting Richter Education

Stichting Richter Education biedt een nieuwe dienst ‘Leergebied’, die inwoners van alle leeftijden de kans biedt om samen vraagstukken op te lossen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. De stichting richt zich met name op inwoners die buitenspel (dreigen te) staan door een afgebroken studie, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen. Deelname aan een Leergebied biedt kansen om zinvol mee te doen in de samenleving, talenten in te zetten, nieuwe vaardigheden te leren en nieuwe mensen te ontmoeten. Deelname aan een Leergebied is gratis. Elk kwartaal worden 4 teams van 5 inwoners begeleidt in het aanleren van ‘probleem oplossende vaardigheden’ en het samen creatief oplossen van vraagstukken. ‘Zo doen we recht aan de uitspraak van Nelson Mandela ‘Education is the most powerful weapon we can use to change the world’’, aldus Carla Renders uit Boxtel en de oprichter van Stichting Richter Education.

Water verbindt

Voor Leergebied#5280in Boxtel is Stichting Richter Education een samenwerking met Waterschap De Dommel aangegaan. De Dommel verbindt zich graag aan de doelstellingen van de stichting, omdat het werken aan leefbaarheid en duurzaamheid perfect aansluit bij haar missie. De vraagstukken waarmee wordt gestart hebben hier ook alles mee te maken. Het eerste vraagstuk gaat over de vraag hoe we ons kunnen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Wat kunnen inwoners bijvoorbeeld zelf doen tegen extreme droogte en hoge temperaturen in de zomer? Het tweede vraagstuk gaat over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat er medicijnresten in ons milieu terecht komen. Medicijnresten komen via het toilet op de zuivering van het waterschap en uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Medicijnresten zijn schadelijk voor het leven in het water. Hoe kan een gezonde leefstijl er voor zorgen dat er minder medicijnresten in het milieu verdwijnen?
Samen met onze inwoners werken aan een toekomstbestendige leefomgeving, dat is en blijft onze uitdaging. Het initiatief van Stichting Richter Education past hier prima bij, aldus Rex Verkaik van Waterschap De Dommel.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan Leergebied#5280 en ben je beschikbaar op de woensdagmiddag? Neem dan contact op via info@richter.education of meld je vandaag al aan op www.richter.education/meedoenmetrichtereducation(externe link).
Samen werken we aan een duurzame en leefbare toekomst voor Boxtel.