Dit is een gezamenlijk persbericht van Waterschap Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel

Het is al vroeg droog en warm dit jaar en het regent niet of nauwelijks. De Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel staan daarom voor een lastig dilemma: wordt er gebruikgemaakt van de 5%-regeling of blijft het huidige verbod voor het beregenen van grasland met grondwater in stand? De 5%-regeling is een uitzonderingsregel die geldt in extreem droge perioden om het gras als ruwvoer voor koeien veilig te stellen en schade aan sportvelden te voorkomen.