Waterschap De Dommel investeert de komende jaren stevig om de inrichting van de beken en sloten voor te bereiden op extremen in het weer. De droge zomers van de afgelopen twee jaar en daarvoor juist wateroverlast onderstrepen het belang van een goed waterbeheer. Zo kunnen we de droogte bestrijden en de biodiversiteit verbeteren.