Het centraal stembureau heeft op de zitting van vrijdag 3 februari 2023 besloten dat:

  • de ingediende kandidatenlijsten geldig zijn;
  • de kandidaten op de kandidatenlijst mogen blijven staan;
  • de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst mag blijven staan.

Ook heeft het centraal stembureau de ingediende kandidatenlijsten genummerd.

Het proces-verbaal van deze openbare zitting en de kandidatenlijsten kun je bekijken. Dat kan op twee manieren:

Je kunt tot en met 7 februari 2023 beroep instellen tegen het besluit:

  • dat de ingediende kandidatenlijsten geldig zijn;
  • dat de kandidaten op de kandidatenlijst mogen blijven staan.

Je doet dat bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.   

Wanneer de lijsten definitief zijn kun je ze terugvinden op dommel.nl/verkiezingen.

Boxtel, 3 februari 2023

De voorzitter van het centraal stembureau,

E. de Ridder

watergraaf

Kandidatenlijsten zijn onherroepelijk

Tegen de gepubliceerde kandidatenlijsten is geen beroep ingediend. Dat betekent dat de lijsten onherroepelijk zijn.