Voor verschillende activiteiten in en bij het water heeft u een vergunning nodig.
Bijvoorbeeld wanneer u:

•    water weg wilt laten stromen in beek of sloot;
•    grondwater wilt gebruiken;
•    een sloot wilt dempen.