Voor verschillende activiteiten in en bij het water heeft u een vergunning nodig.
Bijvoorbeeld wanneer u:

•    water weg wilt laten stromen in beek of sloot;
•    grondwater wilt gebruiken;
•    een sloot wilt dempen.

Aanvragen via Omgevingsloket

U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket. U betaalt hiervoor geen kosten.

Controleer eerst of u een vergunning nodig heeft

Bij het Omgevingsloket controleert u of u een watervergunning nodig heeft. Sommige activiteiten hoeft u alleen maar te melden.

Toestemming van grondeigenaar

Als de activiteit (voor een deel) gebeurt op grond van iemand anders, moet de grondeigenaar hiervoor toestemming geven. Dan moet u met de vergunningaanvraag meesturen:

•    perceelnummer(s);
•    naam en adresgegevens van de grondeigenaar;
•    handtekening van de grondeigenaar.

 

Regels

 

 

Meer informatie

Neem contact op met team Vergunningen via (0411) 618 618.

Heeft u gevonden wat u zocht?