U heeft nog maar één vergunning nodig voor diverse activiteiten in en rondom water. Het gaat hierbij om activiteiten zoals:

  • Lozen in oppervlaktewater;
  • Onttrekken van grondwater;
  • Het dempen van een sloot.

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Met de vergunningcheck van het omgevingsloket kunt u nagaan of u een watervergunning nodig heeft. In sommige gevallen geldt een meldplicht.

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is toestemming nodig van de perceeleigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen:

  • Perceelnummer(s);
  • Naam en adresgegevens van de perceeleigenaar;
  • Handtekening van de perceeleigenaar.

Aanvragen via Omgevingsloket

Een vergunningaanvraag kan online worden ingediend via www.omgevingsloket.nl. Wij raden u aan een vergunningcheck te doen voordat u een vergunning aanvraagt of een melding indient. Er worden voor een watervergunning of melding geen kosten (leges) in rekening gebracht.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met team Vergunningen via (0411) 618 618.

Regelgeving

Wetgeving

Algemene regels

Tweede partiele herziening Algemene regels Waterschap De Dommel

Beleidsregels

Legger

Legger Waterschap De Dommel

Keurkaarten

Keurkaarten

Heeft u gevonden wat u zocht?