Twaalf partijen doen mee met de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Dit zijn: Water Natuurlijk; VVD; CDA; PvdA; 50PLUS; Werken aan Water; AWP voor water, klimaat en natuur; Partij voor de Dieren; Bedrijfsbelangen; Belang van Nederland; BBB; Ouderen Appèl - Hart voor Water. Hieronder stellen zij zich voor.

Partijen en lijsttrekkers

 • Mado Ruijs stelt zich voor

  Water Natuurlijk, de groenste partij, staat voor inwoners, natuur, klimaat en gezondheid; en voor een rechtvaardige, sociale verdeling van de kosten!

 • Bas Peeters stelt zich voor

  Het klimaat verandert. De VVD doet wat nodig is voor een veilige, schone en duurzame omgeving en zorgt ervoor dat het voor iedereen betaalbaar blijft.

 • Gerrit Verhoeven stelt zich voor

  Vasthouden van water wordt steeds belangrijker. Maatwerk en voorkomen van overlast is daarom extra belangrijk. Stem CDA want Samen werken we aan water.

 • Fabian Tijhof stelt zich voor

  Ik sta voor een goede verdeling van water tussen stad en platteland. De grootste schouders dragen de zwaarste lasten, waarbij de vervuiler betaalt.

 • Frank Aarts stelt zich voor

  Focus op de kerntaken, een eerlijker verdeling van Waterschapslasten en democratische opbouw van bestuur en besluitvorming, daarvoor zet ik me in!

 • Jan van Gerven stelt zich voor

  Gezond water is van levensbelang voor mens, dier en natuur en landbouw. Daarom: Gezond water, actie nu niet later!

 • Ria van Santvoort stelt zich voor

  Klimaat (opwarming, piekbuien, droogte), gezondheid en natuur spelen een belangrijke rol in ons leven. De leuze van Ria van Santvoort is: “ Elke druppel telt”.

 • Martijn Verhees stelt zich voor

  Wij staan voor een donkergroen, helderblauw, duurzaam, diervriendelijk en sociaal waterschap. Daarvoor is nu verandering nodig. Je kunt nú nog kiezen!

 • Nan Zevenhek stelt zich voor

  Op de lijst van Bedrijfsbelangen staan mensen met hart voor water en hart voor hun omgeving. Winkels, scholen en zorgcentra mogen niet zwaarder belast worden dan huiseigenaren.

 • Stefanie Vulders stelt zich voor

  Samen genieten van optimale natuur en de best mogelijke landbouwgrond creëren. Door eenvoud en gezond verstand terug te brengen. Daar ga ik voor!

 • Albert van Selst stelt zich voor

  Ik ben Albert van Selst uit Wintelre. Ik heb een varkensbedrijf waar we vlees onder het beter leven keurmerk van de dierenbescherming produceren. Mijn motto: Ieder dag BBBeter.

 • Horst Oosterveer stelt zich voor

  Voelt u al nattigheid? Wij gaan voor eerlijke verdeling van kosten: De vervuiler betaalt. Onze zorg is ook de leefomgeving. Stem op ons. Wij gaan er voor.

Nieuws