Vanaf half september werkt Waterschap De Dommel aan het opnieuw inrichten van het beekdal van de Rielloop. Dit doen we samen met Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. De werkzaamheden zijn in volle gang en dat is te zien. Op dit moment zetten we bij het Rielloopdal dertien hectare grasland om naar natuur. Bij de Kleine Dommel sluiten we de eerder gegraven meanders (kronkels) aan. De oude rechte beek is gedempt. De aannemer start met het afvoeren van de licht verontreinigde grond.

Luchtfoto van de werkzaamheden bij het Rielloopdal

Transportroute vrachtverkeer

De aannemer zal ca. 17.000 m3 grond afvoeren in ongeveer vier weken tijd. Dit komt neer op 5 vrachtwagens per uur op de eenrichtingswegen; de Geldropseweg, Rulselaan, de Rul t/m huisnummer 9 en De Zegge. Voor de Rul vanaf huisnummer 10 en hoger gaat het om 10 vrachtwagens per uur. De aannemer maakt gebruik van onderstaande transportroutes. Tijdens de eerste week van het grondtransport is er een verkeersregelaar aanwezig bij het kruispunt Rul/De Zegge en Rul/Hodibalduslaan. De verkeersregelaar zal de weggebruikers begeleiden bij de gewijzigde verkeerssituatie. Voor de fietsers komt er tijdens het grondtransport een adviesroute zodat ze niet over de Rul hoeven te fietsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verwachten het project dit jaar nog af te ronden. Tijdens het project blijven we u informeren via onze website. Mocht u aanvullende vragen hebben kunt u ook contact opnemen met Marjolein Lemmens mlemmens@dommel.nl of projectleider Marcel van den Broek via mvdbroek@dommel.nl