Aannemer Van Beers is na de bouwvak gestart bij de Zeelberg in Valkenswaard met de werkzaamheden bij de Tongelreep. Zij hebben de oude sloot gedempt. En vervolgens een nieuwe sloot gegraven. Vanaf de weg Zeelberg is dit al goed te zien.

Een deel van de nieuwe sloot is natuurlijker aangelegd met flauwe oevers en lichte bochten. Met het graven van deze nieuwe sloot is het grote graafwerk bij de Zeelberg afgerond. In het voorjaar gaat de aannemer inzaaien en beplanten. Voor de werkzaamheden is de weg tijdelijk kort afgesloten; dit was maar voor één dag dus de hinder is beperkt gebleven

Begin oktober zijn enkele bomen bij de Tongelreep verwijderd voor het inbrengen van zand in de beek. Dit is nodig, omdat de kraan goed bij de beek moet komen voor het inbrengen van zand en houtpakketten. Het zand brengen we in om de beek op natuurlijke wijze ondieper te maken. We gaan dit de komende jaren een paar keer nieuw zand in de beek brengen. Volgens de huidige planning rond de aannemer de overige werkzaamheden bij Zeelberg af in begin november 2021.