De zomervakantieperiode is aangebroken. Dan zitten we als waterschap en aannemer niet stil! Afgelopen weken is aannemer Van Beers voortvarend van start gegaan. De nieuwe watergang is gegraven bij de Mariahoeve. Op dit moment maken ze de grond nog gelijk. De aannemer werkt nu het terrein en de nieuwe watergang af.

Na de bouwvak start de aannemer met werkzaamheden aan de Zeelberg. Hier gaan ze een nieuwe watergang graven, passend in het landschap. Het zorgt er ook voor dat water goed het gebied uit kan vloeien. Fijn voor de bewoners van de Zeelberg! Daarnaast gaan we “oude beemdenstucturen” terugbrengen. Dit betekent dat dat we hout haaks in het water gaan plaatsen, net zoals vroeger.

De bodem van de Tongelreep moet omhoog voor een betere stroming van het water. Dit laten we op een natuurlijke manier verlopen. We gaan hout in pakketten en zand in de beek aanbrengen. Het zand kiepen we op verschillende plekken in de beek. De beek neemt het zand vervolgens mee. Hierdoor wordt de bodem langzaam steeds hoger. Dit proces heeft tijd nodig. We houden dit proces in te gaten en kijken hoe snel en goed dit plaatsvindt. We kijken ook of bijsturing nodig is.