Op 20 juni fietsen meer dan twaalfhonderd wielrenners de ClimateClassic. Dit is een fietstocht van Breda naar Groningen. Hiermee vragen zij aandacht voor de gevolgen en het voorkómen van klimaatverandering. Met z’n allen vormen ze een kleurig lint dat over de NAP-nulmeterlijn van Nederland slingert. De waterschappen op de route doen mee. Mado Ruijs, Vincent Lokin en Martijn Tholen vertegenwoordigen Waterschap De Dommel. Zij zijn lid van het dagelijks bestuur.

De ClimateClassic is een idee van Cycling4Climate. Cycling4Climate organiseert fietsevenementen waarmee zij bewustwording rond de klimaatcrisis willen vergroten. Ook willen zij mensen op een leuke manier in beweging brengen. De waterschappen op de route doen mee met acht waterschapsestafetteteams, bestaande uit bestuursleden en medewerkers. Op elke waterschapsgrens geven zij het estafettestokje -een bidon met hun klimaatbeloftes- over aan het volgende team.

Grote rol voor waterschappen

“Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn”, heeft onze Deltacommissaris gezegd. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering alleen is niet genoeg. We moeten met z’n allen ook de uitstoot van CO₂ naar beneden brengen. Als waterschappen investeren we elk jaar miljoenen euro’s in grote projecten. Denk aan het onderhoud van dijken, water, gemalen, stuwen, sluizen en rioolwaterzuiveringen.

Door die schaalgrootte bieden we marktpartijen mogelijkheden om te verduurzamen en innovatieve oplossingen te zoeken. Emissieloos en circulair werken wordt zo de nieuwe standaard. Vanzelfsprekend is dit nog niet. Daarom laten we met deze waterschapsestafette graag zien hoe je door samen te werken verder komt”.

NAP-nulmeterlijn

De route die de fietsers rijden is niet willekeurig. Hij volgt bijna helemaal de NAP-nulmeterlijn. Als we doorgaan op de huidige weg zou dit de nieuwe kustlijn worden. Zonder de gemalen en dijken van de waterschappen zou dat trouwens nu al het geval zijn.

Acht waterschapsteams

De waterschappen op de route zetten elk hun eigen teams in. Mado Ruijs, Vincent Lokin en Martijn Tholen vertegenwoordigen Waterschap De Dommel. Zij zijn lid van het dagelijks bestuur. Om 7.00 uur starten zij vanaf de rioolwaterzuivering in Tilburg naar de brug over het Drongelens Kanaal. 

“Het is best bijzonder om te fietsen op de NAP-nulmeterlijn. Alles aan linkerhand ligt onder de NAP-hoogtelijn en rechts erboven. We weten dan wel niet precies wat de opwarming van de aarde gaat betekenen. Maar we weten wel dat wat we dagelijks aan CO₂ en broeikasgassen uitstoten zo bepalend is voor ons en onze (klein)kinderen! Daarvoor vragen we met deze waterschapsestafette ieders aandacht." - Mado Ruijs

De medewerkers van waterschap Brabantse Delta bijten het spits af. Zij starten in alle vroegte om 5.30 uur in Breda. Hun team bestaat uit 22 medewerkers, waarvan er 5 zelfs de 375 kilometer helemaal fietsen. De medewerkers van het projectteam verkiezingen van waterschap Noorderzijlvest hopen om 22.10 uur in Groningen te finishen. Jair Hoogland van de Utrechtse Fietskoeriers030 begeleidt de wateschapsestaffetteteams. Hij fietst de 375 km helemaal mee.