Dat de Tongelreep ook mooi is in de winter hebben velen ontdekt tijdens een wandeling die we met Staatsbosbeheer op zaterdag 4 januari 2020 organiseerde. Samen met boswachter Erik Schram en een schaapsherder namen we de groep mee door beek, bos, hei en vennen.

Tijdens de wandeling gaf Erik uitleg over de landschappen en vertelden projectleider Hans Koekkoek en omgevingsmanager Ynte Bekema meer over de herinrichting van beekdal de Tongelreep. Na afloop stond er een lekker kopje soep met een broodje klaar en was er volop gelegenheid om na te praten. Er was veel animo, dus er komt wellicht een herhaling! Houd hiervoor onze projectpagina in de gaten. Hierop is ook de laatste stand van zaken te vinden over de herinrichting van het beekdal.