Er zijn verschillende mogelijkheden om bewuster om te gaan met water in uw tuin. U kunt de regenpijp afkoppelen, waardoor schoon regenwater niet naar het riool hoeft. U kunt een regenton plaatsen om regenwater in op te vangen, een groen dak aanleggen om regenwater op te slaan en zoveel mogelijk tuintegels verwijderen, waardoor regenwater de grond kan intrekken. Maar hoe werkt dat dan, de regenpijp afkoppelen of een groen dak aanleggen? Hieronder vindt u een aantal tips en sommige hiervan worden uitgelegd. Stap voor stap helpen we u graag op weg.

Een aantal tips

Watervriendelijke_tuin

Stap voor stap

Subsidie voor het afkoppelen van regenwater

Waterschap De Dommel wil inwoners stimuleren om in hun eigen leefomgeving regenwater af te koppelen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de gemeentelijke subsidieregelingen in de vorm van een afkoppelverdubbelaar. De regenpijp doorzagen en een regenton plaatsen om regenwater op te vangen, een groen dak aanleggen of tegel eruit en plantje erin. Het zijn allemaal voorbeelden van het afkoppelen van regenwater.

Bekijk hoe u subsidie kunt ontvangen.

Regenwater: gebruik het in de tuin!

De volgende video van Stichting Rioned geeft aan waarom het leuk en goed is om regenwater in de tuin te laten.