Het centraal stembureau heeft op de zitting van 31 januari 2023 de kandidatenlijsten onderzocht. Het proces verbaal van deze zitting vindt u hier. De onderzochte kandidatenlijsten en, voor zover vereist, de ondersteuningsverklaringen liggen ter inzage bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap.