Op Winnovatie.nl is de eerste openbare challenge van waterschap De Dommel gestart. De grote vraag: Wat is een slim alternatief voor krooshekken bij duikers? Bij veel duikers (ondergrondse buizen waar water door kan stromen) in woonwijken worden namelijk veel krooshekken geplaatst. Dit doet de gemeente om te zorgen dat er geen kinderen in de buizen kruipen. Maar.. dit zorgt ook voor verstoppingen, overstromingen en onderhoud. Hoe maken we deze duikers zorgeloos?

Zorgeloze duikers

De Dommel wil graag een oplossing voor dit dilemma vinden, maar tot nog toe is dat nog niet gelukt. Daarom vraagt het waterschap de andere Nederlandse waterschappen en álle slimmerds van Nederland – van jong tot oud – mee te denken over dit lastige vraagstuk. “Alleen in ons gebied staan in sommige woonwijken per vierkante kilometer wel 25 krooshekken”, legt Fons Hermsen, regiobeheerder bij het waterschap, uit. “We zijn via de challenge Zorgeloze duikers dan ook op zoek naar haalbare en betaalbare oplossingen die ervoor zorgen dat niemand in de duikers kan kruipen, maar waarbij het water níet verstopt. Verder moet de oplossing ook toepasbaar zijn voor alle vormen en maten duikers.”

Challenge op winnovatie

Winnovatie is een platform waar Nederland haar innovatieve ideeën deelt en challenge start. Een mooie plek om de uitdaging van De Dommel te starten. Iedereen die mee wil denken kan daar zijn of haar idee indienen. De challenge loopt tot en met 10 maart. Daarna beoordeelt een jury de ideeën. In de jury zitten onder andere: initiator Fons Hermsen en Luuk Postmes, adviseur stedelijk water van gemeente Eindhoven. Op 31 maart maakt de jury de beste ideeën bekend. De Dommel gaat vervolgens aan de slag met deze ideeën. Fons: “We hopen natuurlijk op veel bruikbare inzendingen. Alle inzendingen zijn zichtbaar zodat iedereen elkaar kan inspireren.”

Meedoen aan de challenge

Alle mensen, waterschappen en gemeenten zijn uitgenodigd mee te denken aan een oplossing. Goede ideeën worden écht in de praktijk uitgevoerd. Als er een alternatief voor krooshekken wordt gevonden kan een woonwijk er ineens anders uit gaan zien.

Kijk voor meer informatie en om mee te doen op winnovatie.nl.

Voorbeeld van krooshekken in woonwijken