Tot eind 2023 werkt Waterschap De Dommel aan het aanbrengen van zuivere zuurstofbeluchting op de rioolwaterzuivering (RWZI) van Eindhoven. Deze extra stap is beter voor het waterleven in de Dommel. Zo werken we samen aan schoon water voor Eindhoven en omgeving.

Wat doet zuivere zuurstofbeluchting?

Rioolwater zuiveren is een hele klus. We beluchten dit water om allerlei stoffen uit het afvalwater te halen, bijvoorbeeld ammonium. Ammonium is een stof die o.a. in onze uitwerpselen zit. Dit komt in het rioolwater terecht. Als het een tijdje niet regent dan stroomt het rioolwater minder snel naar de rioolwaterzuivering. Wanneer er dan een stevige regenbui valt, stroomt er ineens een grote hoeveelheid rioolwater naar de RWZI met in dit water extra veel ammonium; een piek. Met de zuivere zuurstof kunnen we dit beter afbreken. Een automatisch systeem ‘ziet’ wanneer er een ammoniumpiek is, en voegt dan zuivere zuurstof toe aan het afvalwater.

zuivere zuurstof

Aanpak

De onderdelen van de installatie voor het beluchten zuivere zuurstof worden kant- en klaar aangeleverd en op het terrein van de rioolwaterzuivering Eindhoven opgebouwd, afgemonteerd en aangesloten. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur. De omgeving merkt hier bijna niets van. Tijdens de bouw van de zuivere zuurstofbeluchting draait de rioolwaterzuivering gewoon door.

Resultaat

Met de bouw van de installatie voor beluchten met zuivere zuurstof kunnen we straks beter ammoniumpieken in het afvalwater opvangen. Hoe dit werkt lees je bovenaan deze pagina. Deze extra stap is beter voor het waterleven in de Dommel. Hiermee voldoen we aan de eisen voor waterkwaliteit van gezuiverd rioolwater. Zo werken we samen aan schoon water voor Eindhoven en omgeving.  

Samenwerking

De aannemers van dit project zijn: 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit Kallisto, zie ook pagina 41 van het magazine over ons Waterbeheerprogramma 2022-2027

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over het project en de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met projectleider Koen de Jong via kdjong@dommel.nl.

Hoe werkt het zuiveren van rioolwater eigenlijk?

Een rioolgemaal pompt ons vieze water via het riool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Kijk hieronder de film van ‘van plas tot plas’ om te zien hoe ons vieze water op een rwzi schoongemaakt wordt.

Excursies

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Eindhoven is ook een van onze excursie locaties waar je ter plaatse kunt zien hoe een rioolwaterzuivering werkt. Zie dommel.nl/excursies