In februari 2022 is het project afgerond. Het beekdal van de Rielloop in Heeze is opnieuw ingericht. Dertien hectare grasland bij de beek is omgezet naar een bijzonder natuurgebied met moeras. Door het werk bij de Rielloop is nu ook het project Kleine Dommel uit 2017 helemaal klaar. De Kleine Dommel kronkelt weer door het landschap.

Aanleiding project

De Rielloop is een smalle, rechte beek die stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel in Heeze. Het gebied rondom de Rielloop was een moeras, met veel afwisseling in planten en dieren. Eind jaren ‘40 werd het moeras omgezet naar grasland voor de landbouw. Samen met Brabants Landschap hebben we maatregelen genomen zodat er de komende jaren weer een moeras kan ontstaan. De Rielloop heeft nu meer afwisseling in stroomsnelheid. Het werk bij de Rielloop maakt onderdeel uit van het project Kleine Dommel Heeze. Dankzij deze aanpassingen zijn  de maatregelen die in 2017 zijn uitgevoerd helemaal in werking.

Kleine Dommel Heeze

In 2017 is er hard gewerkt aan de Kleine Dommel in Heeze tussen de meander ‘Rul’ en de A67. Er werden bochten (meanders) gegraven zodat de rechte beek weer kan gaan kronkelen. Deze waren nog niet aangesloten en de rechte Kleine Dommel werd in 2017 nog niet gedempt. Dat komt omdat toen nog niet alle percelen in het laag gelegen Rielloop dal aangekocht waren.

Het gebied bij het Rielloopdal is met dit project in 2021 afgraven én de Kleine Dommel is weer kronkelend aangelegd. De grond die vrij kwam bij het afgraven van het Rielloopdal is gebruikt om een deel van de rechte Kleine Dommel te dempen. De nieuwe en oude meanders zijn aangesloten zodat er en natuurlijk kronkelende beek is ontstaan.

Uitvoering project

De in 2021 gegraven meanders van de Kleine Dommel. Op de foto is natuurgebied Strabrechtse Heide links in beeld. De oude rechte Kleine Dommel is gedempt.
Het verlagen van het Rielloopdal. Afgraven toplaag in een gebied van 13 hectare. Werkzaamheden inmiddels afgerond.

Samenwerking

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Rijkswaterstaat.

Financiering

Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie?

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Marcel van den Broek (projectmanager) via e-mail mvdbroek@dommel.nl.