• Informatiebijeenkomst Reusel traject Baarschot-Diessen

  Donderdag 31 oktober 2019 organiseert Waterschap De Dommel een tweede gebiedsbijeenkomst voor het project Beekherstel Reusel, traject Baarschot Diessen. De informatieavond start om 19.30 uur in de Gildezaal van Hercules in Diessen. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Alle omwonenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

 • Waterbeheerders openen deuren tijdens de Week van Ons Water

  Van 16 tot en met 27 oktober 2019 organiseren de waterbeheerders van Nederland excursies en andere leerzame en leuke activiteiten tijdens de Week van Ons Water. Geïnteresseerden kunnen een kijkje in de keuken nemen bij de watermanagers die Nederland leefbaar houden en krijgen tips over wat zij kunnen doen om bijvoorbeeld schade en overlast door extreem weer te beperken.

 • Water onttrekken uit oppervlaktewater weer toegestaan

  Waterschap De Dommel trekt het tijdelijke gehele verbod op het onttrekken van water uit oppervlaktewater in. De afgelopen week is er redelijk wat regen gevallen en dat is voldoende om het onttrekkingsverbod in te trekken.

 • Ontwerp projectplan herinrichting Groote Beerze ter inzage

  Het Ontwerp projectplan voor de herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze is opgesteld. Het gaat om traject 1 tussen Westelbeers en Netersel/Casteren. Vanaf 3 oktober tot en met 13 november 2019 liggen de plannen ter inzage:

 • Terugblik bijeenkomst herinrichting beekdal Tongelreep; op weg naar het projectplan

  Momenteel ligt er nog géén projectplan voor herinrichting beekdal De Tongelreep. De ambities zijn wel op kaart gezet. Daarop staan maatregelen die verplicht zijn voor N2000 instandhoudingsopgave en maatregelen die in onze ogen genomen moeten worden om alle doelen in het gebied te kunnen realiseren. Tijdens de bijeenkomst op dinsdagavond 1 oktober hebben we reacties opgehaald op deze kaart.

 • Kom op excursie naar de rioolwaterzuivering Eindhoven

  Update 14 oktober 2019: de excursie is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

  Op donderdagmiddag 17 oktober 2019 organiseert Waterschap De Dommel in het kader van de Week van Ons Water een excursie op de rioolwaterzuivering van Eindhoven. Duik jij in de wereld van het waterschap en volg jij de weg van ons water?

 • Waterkwaliteit Netegebied verbeteren door voorlichting aan agrariërs

  Waterschap De Dommel wil de waterkwaliteit in het Netegebied in Reusel verbeteren. De toegestane hoeveelheid fosfaat en stikstof in het water wordt daar namelijk structureel overschreden. Daarom hebben handhavers van Waterschap De Dommel in 2018 en 2019 extra ingezet op voorlichting aan en toezicht op agrariërs die afwateren via de Vaartloop.

 • Bijeenkomst 1 oktober herinrichting beekdal De Tongelreep, van NRD naar projectplan

  Momenteel ligt er nog geen projectplan voor herinrichting beekdal De Tongelreep. Wij hebben al onze ambities op kaart gezet. Daarop staan maatregelen die in onze ogen genomen moeten worden om alle doelen in het gebied te kunnen realiseren. We zijn heel benieuwd naar de reacties hierop. We organiseren daarom een bijeenkomst op dinsdag 1 oktober 2019.

 • Vaarverbod voor de Reusel opgeheven

  Het vaarverbod dat sinds 1 augustus 2019 geldt voor de Reusel, is opgeheven.

 • Ter inzagelegging en mogelijkheden tot reageren op plannen NNP Kampina

  In samenwerking met de provincie neemt het Waterschap De Dommel in het gebied het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de N2000-instandhoudingsmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel heeft voor het project op 20 augustus 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld.