• Buurtcultuurfonds en buurtnatuurfonds

  Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim 1.300.000 miljoen euro in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

 • Plannen Natte Natuurparel Kampina ter inzage

  De Kampina is een bijzonder natuurgebied dat al bijna 100 jaar wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vanwege de unieke hydrologische situatie in de beekdalen en rond de vennen is  de Kampina zelfs aangewezen als Natte Natuurparel en Natura 2000 gebied. De waterhuishouding in het gebied Kampina Zuidoost (Smalbroeken en Logste Velden) staat echter al jaren onder druk waardoor de verdroging van de natuur een steeds groter probleem wordt. Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel zijn samen aan de slag gegaan om de verdroging tegen te gaan voor het behoud van de belangrijke natuurwaarden, zoals de blauwgraslanden. De maatregelen leiden tot verbetering van het leefgebied van bijzondere planten en dieren, waarbij het belang van droge voeten voor de omgeving niet uit het oog verloren is.

 • Winterwandeling Tongelreep een succes

  Dat de Tongelreep ook mooi is in de winter hebben velen ontdekt tijdens een wandeling die we met Staatsbosbeheer op zaterdag 4 januari 2020 organiseerde. Samen met boswachter Erik Schram en een schaapsherder namen we de groep mee door beek, bos, hei en vennen.

 • Plannen Herinrichting Oude Strijper Aa ter inzage

  Het projectplan voor de herinrichting van het beekdal van Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 liggen de plannen ter inzage. U kunt de plannen op werkdagen inzien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

 • Kunstwerk vindt nieuwe eigenaar

  Het kunstwerk, geïnspireerd door De Dommel, heeft een nieuw thuis gevonden bij Waterschap De Dommel. Maandag 16 december 2019 werd het kunstwerk dat de letters DML visualiseert, in de voortuin van het waterschap geplaatst.

 • Bluswater bij brand bij ’t Dommeltje in Boxtel

  Vanochtend is een grote brand uitgebroken bij ’t Dommeltje aan Hoog Munsel in Boxtel. ’t Dommeltje is een combinatie van een veehouderij met horeca en evenementen.

 • Waterschapsbelasting gemiddeld gezin neemt licht toe

  Waterschap De Dommel investeert de komende jaren stevig om de inrichting van de beken en sloten voor te bereiden op extremen in het weer. De droge zomers van de afgelopen twee jaar en daarvoor juist wateroverlast onderstrepen het belang van een goed waterbeheer. Zo kunnen we de droogte bestrijden en de biodiversiteit verbeteren.

 • OPZuid subsidie voor nieuwbouwplannen op De Kleine Aarde

  Met gepaste trots kunnen wij vertellen dat wij vanuit Europa en de provincie Noord-Brabant een substantiële subsidie krijgen voor onze nieuwbouwplannen op De Kleine Aarde. De 22 ultramoderne en geheel circulaire appartementen zijn een coproductie van Woonstichting JOOST, Heijmans, FAAM Architecten en Waterschap de Dommel.

 • Waterschijf van vijf helpt bij bewuster omgaan met water

  Waterschap nodigt bewoners uit om ook hun tips en ideeën te delen

  Hoe ga ik om met water in de tuin? Wat mag er wel en niet in het toilet? Kan ik water besparen tijdens het wassen? De Waterschijf van vijf staat boordevol tips en weetjes om bewuster om te gaan met water. Bewoners hebben daar zelf voordeel bij, helpen mee aan goed waterbeheer en dragen bij aan een beter milieu.

 • Waterschap De Dommel past beschermingszones aan

  Waterschap De Dommel heeft voor het onderhoud aan grote beken en sloten soms de grond langs het water nodig. Het waterschap gebruikte hiervoor standaard altijd grond van 5 meter breed. Dit verandert, de manier van onderhoud wordt bepalend voor de breedte die nodig is. Het waterschap kijkt per locatie welke breedte nodig is. Het bestuur heeft op 15 oktober een ontwerp besluit genomen over deze aanpassingen. Deze gelden voor alle 2300 km hoofdwatergangen (A-wateren) in het beheergebied.