• Waterschapsbelasting gemiddeld gezin neemt licht toe

  Waterschap De Dommel investeert de komende jaren stevig om de inrichting van de beken en sloten voor te bereiden op extremen in het weer. De droge zomers van de afgelopen twee jaar en daarvoor juist wateroverlast onderstrepen het belang van een goed waterbeheer. Zo kunnen we de droogte bestrijden en de biodiversiteit verbeteren.

 • OPZuid subsidie voor nieuwbouwplannen op De Kleine Aarde

  Met gepaste trots kunnen wij vertellen dat wij vanuit Europa en de provincie Noord-Brabant een substantiële subsidie krijgen voor onze nieuwbouwplannen op De Kleine Aarde. De 22 ultramoderne en geheel circulaire appartementen zijn een coproductie van Woonstichting JOOST, Heijmans, FAAM Architecten en Waterschap de Dommel.

 • Waterschijf van vijf helpt bij bewuster omgaan met water

  Waterschap nodigt bewoners uit om ook hun tips en ideeën te delen

  Hoe ga ik om met water in de tuin? Wat mag er wel en niet in het toilet? Kan ik water besparen tijdens het wassen? De Waterschijf van vijf staat boordevol tips en weetjes om bewuster om te gaan met water. Bewoners hebben daar zelf voordeel bij, helpen mee aan goed waterbeheer en dragen bij aan een beter milieu.

 • Waterschap De Dommel past beschermingszones aan

  Waterschap De Dommel heeft voor het onderhoud aan grote beken en sloten soms de grond langs het water nodig. Het waterschap gebruikte hiervoor standaard altijd grond van 5 meter breed. Dit verandert, de manier van onderhoud wordt bepalend voor de breedte die nodig is. Het waterschap kijkt per locatie welke breedte nodig is. Het bestuur heeft op 15 oktober een ontwerp besluit genomen over deze aanpassingen. Deze gelden voor alle 2300 km hoofdwatergangen (A-wateren) in het beheergebied.

 • Floral Flow roept op tot meer groen in de stad

  Een bijzonder lichtkunstwerk dat oproept tot meer groen in Eindhoven. Floral Flow is tijdens GLOW te zien en te beleven. De aandrijving van het kunstwerk gebeurt door het publiek en de rivier de Dommel. Waterschap De Dommel werkte mee aan de bouw van dit kunstwerk.

 • Vismigratie in Run weer mogelijk bij Kempense Plassen

  Door aanleg van een vispassage bij de stuw in de Kempense Plassen in Veldhoven kunnen vissen vanaf nu weer vanuit de Dommel migreren naar de Run en andersom. De poort wordt hiermee geopend tot aan de Volmolenweg. Op termijn worden alle versperrende barrières in de Run opgeheven. Door aanleg van de vispassage kan de visstand verbeteren in de Run. Dat heeft een positief effect op de ecologische kwaliteit van de beek.

 • Verwijdering beplanting aan Randweg Den Bosch ‘Beschermen van weg en bebouwing tegen wateroverlast’

  De Randweg van Vught naar Den Bosch is aangelegd op een verhoging (kering), die wateroverlast vanuit de Dommel voorkomt. In de afgelopen jaren is de beplanting op deze kering sterk toegenomen. Om te voorkomen dat de kering verzwakt, gaat Waterschap De Dommel op dinsdag 29 oktober starten met het verwijderen van de beplanting. De Randweg blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk.

 • Stukken project Ministerie IenW ter inzage bij De Dommel

  De A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught dreigt uit te groeien tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Op 4 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom de startbeslissing voor de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) ondertekend.

 • Informatiebijeenkomst Reusel traject Baarschot-Diessen

  Donderdag 31 oktober 2019 organiseert Waterschap De Dommel een tweede gebiedsbijeenkomst voor het project Beekherstel Reusel, traject Baarschot Diessen. De informatieavond start om 19.30 uur in de Gildezaal van Hercules in Diessen. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Alle omwonenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

 • Waterbeheerders openen deuren tijdens de Week van Ons Water

  Van 16 tot en met 27 oktober 2019 organiseren de waterbeheerders van Nederland excursies en andere leerzame en leuke activiteiten tijdens de Week van Ons Water. Geïnteresseerden kunnen een kijkje in de keuken nemen bij de watermanagers die Nederland leefbaar houden en krijgen tips over wat zij kunnen doen om bijvoorbeeld schade en overlast door extreem weer te beperken.