• Drijvende eilanden in Tongelreep Eindhoven om waterkwaliteit te verbeteren

  Sinds vorige week liggen er vijf pontons in de Tongelreep in Eindhoven. Deze drijvende eilanden moeten een schuilplaats vormen voor vissen en onderwaterinsecten. Een grotere diversiteit aan onderwaterleven draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Tongelreep en uiteindelijk de Dommel.

 • Mooie plekken aan het water; genieten!

  Genieten van water kan op verschillende plekken en manieren. De één houdt van vissen en de ander van wandelen of picknicken. Waterschap De Dommel heeft 50 bijzondere plekken in zijn gebied uitgezocht. Mooie plekken waar iedereen op zijn manier kan genieten van water. De plekken laten het werk van het waterschap zien. Ze zijn te vinden met een overzichtelijke kaart.

 • Waterschap De Dommel past transportroute aan

  Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde is. Waterschap De Dommel neemt hiervoor tijdelijke maatregelen.

 • Vaarverbod ingesteld voor de Reusel

  Vanwege de droogte is per 1 augustus 2019 een vaarverbod ingesteld voor de Reusel, op het traject vanaf het Wilhelminakanaal tot aan de samenkomst met de Voorste Stroom in Oisterwijk. Waterschap De Dommel is hiertoe genoodzaakt vanwege het lage waterpeil en het lage zuurstofgehalte van het water op dit traject.

 • Overtredingen tijdens extra controles beregeningen

  Afgelopen maanden gaf Waterschap De Dommel al aan extra te blijven controleren op beregeningen. Al eerder werd diverse keren straf- én bestuursrechtelijk opgetreden. Nog steeds constateert het waterschap ontoelaatbare overtredingen.

 • Na Beekloop ook extra water voor Reusel en Keersop

  Na de start van vorige week met extra water voor de Beekloop, is Waterschap De Dommel woensdag 24 juli 2019 ook begonnen met een reddingsactie voor zeldzame natuur van de Reusel bij Landgoed de Utrecht. Daarnaast worden de komende dagen ook voorbereidingen getroffen voor eenzelfde actie bij de Keersop. Een laagje van enkele centimeters ‘overlevingswater’ moet de bijzondere soorten in deze beken de kans geven de droogte te doorstaan.

 • Extra controles in het veld op beregeningen

  Waterschap De Dommel voert de komende tijd extra controles uit op het beregenen van akkers, graslanden en sportvelden. Dat is nodig omdat door de droogte zowel de grondwaterstanden als het waterpeil in veel beken en sloten erg laag zijn. De controles in het veld zijn bedoeld om de voorraad grondwater en oppervlaktewater te beschermen.

 • Ook verbod op beregenen met water uit de Tongelreep

  Vanwege toenemende droogte breidt Waterschap De Dommel het beregeningsverbod uit beken en sloten verder uit. Ook uit de Tongelreep mag vanaf 20 juli geen water opgepompt worden om te sproeien. Daarmee geldt in het grootste deel van het waterschapsgebied een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Met een onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil zoveel mogelijk voorkomen.

 • Extra water voor droogvallende Beekloop om zeldzame natuur te redden

  Waterschap De Dommel start vanaf woensdag 17 juli 2019 in Bergeijk met een reddingsactie in de Beekloop. Daarin staat door regengebrek nauwelijks water meer. Kwetsbare natuur dreigt te verdwijnen als de beek droogvalt. De actie bestaat uit het overpompen van grondwater uit twee nabijgelegen grondwaterputten naar de droge beek. Een laagje van enkele centimeters ‘overlevingswater’ geeft de bijzondere soorten in de Beekloop de kans de droogte te doorstaan.

 • Tijdelijk riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven

  Waterschap De Dommel zuivert het vieze afvalwater op onze rioolwaterzuiveringen. Dat water loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde is.