Dit doet ons waterschap

Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ruim 550 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water. Ook beschermen we in ons gebied tegen wateroverlast. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kun je prettig wonen, werken en recreëren.

Werkgebied, feiten & cijfers 

Een overzichtskaart van ons werkgebied en informatie in feiten en cijfers over ons waterschap vind je in het overzicht van ons werkgebied.

Schoon water

Jouw afvalwater verdwijnt in het riool en komt uit op één van onze acht rioolwaterzuiveringen. Daar wordt het afvalwater gezuiverd, voordat het schone water terugstroomt in de beek.

Bij onze rioolwaterzuiveringen in Biest-Houtakker, Hapert en Soerendonk hebben we een 'waterpark' aangelegd. Een waterpark bestaat uit vijvers, sloten, moerasbos en planten. Het rioolwater dat is schoongemaakt wordt hier weer natuurlijk water vol zuurstof en leven. Hierna stroomt het water de beek in.

Onze rioolwaterzuivering in Tilburg is omgebouwd tot Energiefabriek. Daar halen we waardevolle grondstoffen uit het afvalwater. Zo maken we van onze rioolwaterzuiveringen een plek om energie en grondstof te maken.

Onze rioolwaterzuiveringen op een rijtje

  • Biest-Houtakker
  • Boxtel
  • Eindhoven
  • Haaren
  • Hapert
  • Sint-Oedenrode
  • Soerendonk
  • Tilburg

Bekijk onze pagina Afvalwater zuiveren voor meer informatie over het schoonmaken van afvalwater.

Voldoende water

Met ruim 1.865 stuwen en een maaiplanning werken we iedere dag aan een goede balans tussen niet te veel en niet te weinig water. Belangrijk voor de landbouw én voor de natuur. Voor een goede oogst moet het land niet te nat zijn. Voor plant en dier is te weinig water juist niet goed.

Door beken te laten kronkelen, geven we water weer de ruimte. Water wordt langzamer afgevoerd en kan beter de grond intrekken. Zo houden we het grondwater op peil.

Beschermen tegen wateroverlast

Het klimaat verandert. De hevige regenbuien die pas in 2050 zouden komen, vallen nu al uit de lucht. Dat leidt tot wateroverlast in woonwijken en op weilanden of akkers. En misschien zelfs tot schade aan je bezittingen.

Om overlast te voorkomen, leggen we 'keringen' aan. Een kering houdt teveel aan water tegen. Ook worden op verschillende plekken in ons gebied waterbergingen gemaakt. Als door hevige regenbuien beken dreigen te overstromen, lopen deze bergingen onder water. Teveel aan regenwater wordt hier tijdelijk opgeslagen en vervolgens langzaam afgevoerd. Zo beschermen we je tegen wateroverlast.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over het werk van ons waterschap.