Het waterschap stelt jaarlijks een begroting op. Deze is gebaseerd op de Voorjaarsnota die al eerder in het jaar is vastgesteld.