Het waterschap maakt jaarlijks een begroting. Deze is gebaseerd op de voorjaarsnota die al eerder in het jaar is vastgesteld.

Elk najaar wordt de begroting voor het volgende jaar gemaakt. In de begroting staat wat het waterschap gaat doen en wat de kosten zijn. De begroting is de basis voor de belastingtarieven van het nieuwe jaar. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de belastingtarieven officieel vast. Dat gebeurt meestal tijdens de laatste algemeen bestuursvergadering in november/december.

Financiële documenten