Het waterschap stelt jaarlijks een begroting op. Deze is gebaseerd op de Voorjaarsnota die al eerder in het jaar is vastgesteld.

Het waterschap stelt elk jaar een begroting op. Deze is gebaseerd op de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota is al eerder in het jaar vastgesteld. In het najaar wordt de begroting voor het volgende jaar opgesteld. Hierin staat wat het waterschap gaat doen en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast. Er staat in waarmee de medewerkers van Waterschap De Dommel aan de slag moeten. Ook is deze begroting de basis voor de belastingtarieven van het nieuwe jaar. Ook deze stelt het algemeen bestuur officieel vast. Dat gebeurt meestal tijdens de laatste algemeen bestuursvergadering in november/december.

 

Financiële documenten

Beleidsbegroting 2020

Burap 2019-3 en jaarstukken 2019

 

Heeft u gevonden wat u zocht?