Het waterschap stelt jaarlijks een begroting op. Deze is gebaseerd op de Voorjaarsnota die al eerder in het jaar is vastgesteld.

In het najaar wordt de begroting voor het volgende jaar opgesteld. Hierin staat wat het waterschap gaat doen en welke kosten dat met zich meebrengt. Deze begroting wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en er ligt in vast waarmee de 'ambtelijke organisatie' aan de slag moet. Tegelijkertijd is deze begroting ook de basis voor de belastingtarieven van het nieuwe jaar. Ook deze worden officieel vastgesteld door ons algemeen bestuur. Dat gebeurt meestal tijdens de laatste algemeen bestuursvergadering in november/december.

Financiële documenten

Beleidsbegroting 2020

De jaarstukken voor 2020 worden tijdens de volgende openbare vergadering van het algemeen bestuur vastgesteld. Na vaststelling worden ze ook op deze pagina gepubliceerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?