Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Meer weten?

Droogte

Het Dommelgebied heeft ook in 2022 weer te maken met aanhoudende droogte. De regen in september zorgde voor voldoende stromend water in vijf beken met beschermde soorten. De noodpompen zijn daar uitgezet maar de stand van het water is erg laag. Er gelden nog tijdelijke onttrekkingsverboden zolang als het nodig is.

Maart, april en mei waren al erg droog en warm. De buien in juni brachten even verlichting, maar vulden het tekort niet aan. In Juli en augustus was het erg droog en warm, zodat de droogteproblemen verder toenamen.  Onttrekkingsverboden zijn al maanden van kracht, stuwen staan hoog. Serieus werk maken van water vasthouden en water besparen in het gebied blijft jaren noodzakelijk om de grondwatervoorraad aan te vullen.

Grondwaterstanden actuele situatie

We houden de grondwaterstanden continu in de gaten. Handig wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn. Actuele grondwaterstand

Onttrekkingsverboden

Alle onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en grondwater in ons gebied die op dit moment gelden.

Oppervlaktewater onttrekken

Wilt u water uit sloten en beken onttrekken voor beregening of besproeiing? Wat mag en wat mag niet bij oppervlaktewater onttrekken?

Grondwater onttrekken

U wilt bedrijfsmatig grondwater oppompen voor bijvoorbeeld het wassen van groenten of het bereiden van frisdranken. Kijk welke regels voor grondwater onttrekken in uw situatie gelden.

Elke druppel telt

Gebruik minder kraanwater én houd regenwater zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Hoe helpt u mee?

Droogte: hoe ontstaat het?

Met de klimaatveranderingen zien we dat extreem droge en natte perioden elkaar snel kunnen afwisselen. Droogte: hoe ontstaat het?

Hoe kan u als boer de grondwaterstand verhogen?

U heeft als agrariër ongetwijfeld de laatste jaren ook al te maken gehad met de grotere weersextremen. Dit vraagt om aanpassingen; in het bedrijf, in het gebied, …. Laten we de handen ineen slaan dan kunnen we meer bereiken. Benieuwd naar de mogelijkheden?