Droogte

schot in beek

Onder de grond staat het grondwaterpeil op veel plaatsen nog altijd laag. Serieus werk maken van water vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk om de grondwatervoorraad aan te vullen. Ook in de beken en sloten is de waterafvoer nog steeds niet overal hersteld.

Grondwaterstanden actuele situatie

We houden de grondwaterstanden continu in de gaten. Handig wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn.

Onttrekkingsverboden

Alle onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en grondwater in ons gebied die op dit moment gelden.

Oppervlaktewater onttrekken

Wilt u water uit sloten en beken onttrekken voor beregening of besproeiing? Lees hier wat mag en wat niet mag.

Grondwater onttrekken

U wilt  bedrijfsmatig grondwater oppompen voor bijvoorbeeld het wassen van groenten of het bereiden van frisdranken. Kijk welke regels in uw situatie gelden.

Elke druppel telt

Gebruik minder kraanwater én houd regenwater zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Hoe helpt u mee?

Droogte: hoe ontstaat het?

Met de klimaatveranderingen zien we dat extreem droge en natte perioden elkaar snel kunnen afwisselen.