Droogte

schot in beek

Het Dommelgebied heeft te maken met voorjaarsdroogte. Maart, april en mei 2022 waren erg droog en warm. Het neerslagtekort is door de buien in juni wat ingelopen. De buien die vallen zijn niet voldoende om het tekort helemaal aan te vullen. Onttrekkingsverboden zijn nodig, stuwen staan hoog. Serieus werk maken van water vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk om de grondwatervoorraad aan te vullen.

Grondwaterstanden actuele situatie

We houden de grondwaterstanden continu in de gaten. Handig wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn. Actuele grondwaterstand

Onttrekkingsverboden

Alle onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en grondwater in ons gebied die op dit moment gelden.

Oppervlaktewater onttrekken

Wilt u water uit sloten en beken onttrekken voor beregening of besproeiing? Wat mag en wat mag niet bij oppervlaktewater onttrekken?

Grondwater onttrekken

U wilt bedrijfsmatig grondwater oppompen voor bijvoorbeeld het wassen van groenten of het bereiden van frisdranken. Kijk welke regels voor grondwater onttrekken in uw situatie gelden.

Elke druppel telt

Gebruik minder kraanwater én houd regenwater zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Hoe helpt u mee?

Droogte: hoe ontstaat het?

Met de klimaatveranderingen zien we dat extreem droge en natte perioden elkaar snel kunnen afwisselen. Droogte: hoe ontstaat het?

Hoe kan u als boer de grondwaterstand verhogen?

U heeft als agrariër ongetwijfeld de laatste jaren ook al te maken gehad met de grotere weersextremen. Dit vraagt om aanpassingen; in het bedrijf, in het gebied, …. Laten we de handen ineen slaan dan kunnen we meer bereiken. Benieuwd naar de mogelijkheden?