Droogte

schot in beek

September 2020 - Het blijft onverminderd droog in het Dommelgebied. Ondanks wisselvallig weer en minder warmte de afgelopen weken is de droogte nog niet voorbij. Met name op de hoge zandgronden in ons werkgebied blijven de grondwaterstanden laag voor de tijd van het jaar. Nu de temperatuur in een korte nazomer weer oploopt zal ook de verdamping toenemen waardoor beken en sloten kunnen droogvallen.