Droogte

De droge zomers van 2018, 2019, 2020 en 2022 laten zien dat stromend water in sloten en beken niet vanzelfsprekend is. Hoewel we dit voorjaar natter ingaan dan de afgelopen jaren, blijft het verstandig om spaarzaam te zijn met (grond)water. En water vast te houden. 

Brabant verdroogt. Een droge en warme periode kan zo weer aanbreken, hebben we afgelopen jaren gemerkt. De opgebouwde buffer is hard nodig om een droge periode te kunnen overbruggen. Over de lange termijn zie je in Brabant een dalende trend van de grondwaterstanden. Elk jaar gaat er meer water uit dan dat we aangevuld krijgen. Om tegen extreem droge en extreem natte periodes opgewassen te zijn moet water meer ruimte krijgen én moeten we anders met water omgaan. Zuinig zijn op (grond)water en water vasthouden blijft belangrijk.

Grondwaterstanden actuele situatie

We houden de grondwaterstanden continu in de gaten. Handig wanneer je beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn. Actuele grondwaterstand

Onttrekkingsverboden

Alle onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en grondwater in ons gebied die op dit moment gelden.

Elke druppel telt

Gebruik minder kraanwater én houd regenwater zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Hoe help jij mee?

Droogte: hoe ontstaat het?

Met de klimaatveranderingen zien we dat extreem droge en natte perioden elkaar snel kunnen afwisselen. Droogte: hoe ontstaat het?

Hoe kan je als boer de grondwaterstand verhogen?

Je hebt als agrariër ongetwijfeld de laatste jaren ook al te maken gehad met de grotere weersextremen. Dit vraagt om aanpassingen; in het bedrijf en in het gebied. Laten we de handen ineen slaan. Samen bereiken we meer. Benieuwd naar de mogelijkheden?