Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Meer weten?

Droogte

De droge zomers van 2018, 2019, 2020 en 2022 laten zien dat stromend water in sloten en beken niet vanzelfsprekend is. 

2024 start met grondwaterstanden die hoog zijn voor de tijd van het jaar. Maar dat wil niet zeggen dat we het structurele droogteprobleem hebben opgelost. Over de lange termijn zie je in Brabant een dalende trend van de grondwaterstanden. Elk jaar gaat er meer water uit dan dat we aangevuld krijgen. Om tegen extreem droge en extreem natte periodes opgewassen te zijn zal water meer ruimte moeten krijgen én zullen we ook anders met water om moeten gaan. Zuinig zijn op (grond)water en water vasthouden blijft belangrijk.

Grondwaterstanden actuele situatie

We houden de grondwaterstanden continu in de gaten. Handig wanneer je beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn. Actuele grondwaterstand

Onttrekkingsverboden

Alle onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en grondwater in ons gebied die op dit moment gelden.

Oppervlaktewater onttrekken

Wil je water uit sloten en beken onttrekken voor beregening of besproeiing? Lees hier wat mag en wat mag niet bij oppervlaktewater onttrekken.

Grondwater onttrekken

Je wilt bedrijfsmatig grondwater oppompen voor bijvoorbeeld het wassen van groenten of het bereiden van frisdranken. Kijk welke regels voor grondwater onttrekken in jouw situatie gelden.

Elke druppel telt

Gebruik minder kraanwater én houd regenwater zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Hoe help jij mee?

Droogte: hoe ontstaat het?

Met de klimaatveranderingen zien we dat extreem droge en natte perioden elkaar snel kunnen afwisselen. Droogte: hoe ontstaat het?

Hoe kan je als boer de grondwaterstand verhogen?

Je hebt als agrariër ongetwijfeld de laatste jaren ook al te maken gehad met de grotere weersextremen. Dit vraagt om aanpassingen; in het bedrijf en in het gebied. Laten we de handen ineen slaan. Samen bereiken we meer. Benieuwd naar de mogelijkheden?