Met de klimaatveranderingen zien we dat extreem droge en natte perioden elkaar snel kunnen afwisselen. Met droogte wordt bedoeld dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. Maar droogte is meer dan een tijdje geen regen. Ook andere factoren, zoals landschap, bodem, grondwater en verdamping spelen een rol bij het ontstaan van droogte.