Met de klimaatveranderingen zien we dat extreem droge en natte perioden elkaar snel kunnen afwisselen. Met droogte wordt bedoeld dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. Maar droogte is meer dan een tijdje geen regen. Ook andere factoren, zoals landschap, bodem, grondwater en verdamping spelen een rol bij het ontstaan van droogte.

Wat is droogte?

Met droogte wordt bedoeld dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. Over het algemeen is het in de zomer droger dan in de winter. Het neerslagtekort is een maat, waarin droogte wordt uitgedrukt. Op de website van het KNMI(externe link) staat een actueel overzicht van het neerslagtekort in Nederland.

Bekijk het filmpje 'Drie veelgestelde vragen over droogte'(externe link)  

Mogelijke oorzaken

Verdamping en grondwater

Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen verdampt water sneller. Verdamping vindt vooral via planten plaats. Het grondwaterpeil daalt ook doordat het voor drinkwater, industrieel gebruik en beregening wordt opgepompt. Zo zijn er vele factoren van invloed bij droge perioden.

Landschap

Bepaalde delen in het gebied van Waterschap De Dommel zijn gevoelig voor droogte. De hoger gelegen grensstreek onder Tilburg en Eindhoven is van nature gevoelig voor droogte. De waterpeilen in de beken reageren snel op het gebrek aan regen. De regenbeken kennen geen bron, maar zijn afhankelijk van regen. In een paar dagen kan het decimeters zakken. Bovendien zijn deze gebieden sterk hellend, waardoor het regenwater relatief snel wegstroomt.

Bodem

De bodem bestaat vooral uit (poreuze) zandgrond, waar water doorheen zakt, als door een zeef.

Wie krijgt water en wie niet?

Als de droogtesituatie langdurig aanhoudt en er is sprake van een ernstig watertekort, is volgens de Waterwet(externe link) bepaald wie er als eerste water krijgt en wie dit later krijgt. Deze afspraken staan in de verdringingsreeks. Kijk voor meer informatie over de verdringingsreeks op de website van Rijkswaterstaat(externe link). Of bekijk de animatie 'Waterverdeling bij langdurige droogte'(externe link) voor een heldere uitleg.

Zie ook:

Weten hoe het waterbeheer in de provincie Noord-Brabant geregeld is? Bekijk het op de website van Ons Water(externe link)