Proclaimer

Dit is de officiële website van Waterschap De Dommel. Het waterschap is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze inhoud correct, actueel en relevant te houden. De informatie op deze site wordt met veel zorg samengesteld.

Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de site vinden wij van erg belangrijk. Daarom staan wij open voor uw opmerkingen of ideeën. Heeft u een voorstel voor verbeteringen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan horen wij dat graag. U kunt zelf kiezen hoe u contact met ons opneemt. Binnen 5 werkdagen behandelen we uw melding en zo nodig ondernemen we actie.

Regelgeving van het waterschap

Via dommel.nl vindt u teksten over de regels van het waterschap, zoals bijvoorbeeld verordeningen en beleid. Wijzigingen daarin en nieuwe regelgeving plaatst Waterschap De Dommel op officiëlebekendmakingen.nl.

Afhandeling e-mail

Als u via deze site een e-mail stuurt, gebruiken wij uw gegevens om de beantwoording van uw vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De door u gegeven persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Bij informele zaken worden uw persoonsgegevens niet bewaard. Als het om een formele kwestie gaat, bijvoorbeeld het indienen van zienswijzen of een aanvraag, dan worden uw gegevens wel bewaard. 
Korte informele vragen die wij direct kunnen beantwoorden, sturen wij door naar de betreffende collega. Deze zorgt dan voor de juiste afhandeling van uw vraag. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen uw vraag per e-mail te antwoorden.
Uitgebreidere vragen, zienswijzen of aanvragen behandelen wij als brief en leggen wij vast in ons postregistratiesysteem. Daarna ontvangt u binnen 6 weken antwoord. Vermeld daarom uw naam en adresgegevens. Mocht er een handtekening nodig zijn, dan ontvangt u van ons het verzoek uw reactie alsnog schriftelijk in te dienen.

Auteursrechten

Het auteursrecht van de informatie die via dommel.nl wordt verleend, berust bij Waterschap De Dommel. Dit geldt ook voor logo's en fotomateriaal. Behoudens uitzonderingen krachtens de Auteurswet 1912, mag daarom niets van deze website anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunt u richten aan Bestuurlijke Ondersteuning van Waterschap De Dommel.

Privacy

Waterschap De Dommel hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook bij het gebruik van dommel.nl. We zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site. Informatie over bezoeken aan dommel.nl (bijvoorbeeld IP-adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, nooit ter identificatie van individuele personen. Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of melding. In onze privacyverklaring leest u meer over de bescherming van uw privacy.

Cookies

Onze website www.dommel.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website op uw apparatuur (computer, tablet of telefoon) worden geplaatst. In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er gebruikt worden op onze website en waarom.

Functionele cookies

Sommige cookies, de functionele cookies, zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd om onze website naar behoren te laten functioneren. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen.

Analytische cookies

Wij maken op onze website gebruik van Matomo en Google Analytics. Ook deze cookies worden geplaatst om het gebruik van de website te optimaliseren, zo kunnen wij o.a. bezoekersaantallen inzichtelijk maken. Wij hebben Matomo en Google analytics zo ingesteld dat de cookies geen of geringe privacy gevolgen hebben voor u als websitebezoeker. Vanwege het treffen van deze maatregelen, is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van deze cookies.

Daarnaast gebruiken we SiteImprove om de site te verbeteren. Dit programma kijkt naar zoekmachinevriendelijkheid, digitale toegankelijkheid, privacy en de kwaliteit van de inhoud.