Om de voorraad grondwater te beschermen, houden we de grondwaterstanden continu in de gaten. Actuele grondwaterstanden vind je op de twee kaarten hieronder. Dat kan handig zijn wanneer je beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn.

Sproeiinstallatie

Grondwaterstand: nu en de afgelopen tien jaar

In Brabant meten peilbuizen continu de grondwatertoestand in Brabant. Per peillocatie vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, normaal of juist natter is dan normaal. Dat zie je op de eerste kaart.

De grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland op 1 april. Dat zie je op de tweede kaart (‘Voorjaarssituatie’).

Kaart Grondwaterstand: nu en de afgelopen 10 jaar(externe link)

Uitleg kaart

  • Klik linksonder op Kaartlagen. Dan opent de legenda.
  • Klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van het afgelopen jaar van die locatie.
  • Wil je een andere locatie bekijken? Klik dan op het kruisje rechtsboven in (= locatie sluiten) en selecteer de nieuwe locatie.

Legenda kaart

  • Rood: De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar
  • Oranje: De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar
  • Groen: De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar
  • Lichtblauw: De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar
  • Donkerblauw: De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar
  • Wit: Geen data beschikbaar

Grondwaterstand en beregening (voorjaarsregeling)

Op de kaart hieronder zie je de grondwaterstanden op 1 april van dit jaar. Die meten we met peilbuizen. De kaart wordt vastgezet op 1 april. Als de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de ondergrens die voor dat meetpunt is bepaald, kleurt een bolletje rood. Kleurt meer dan de helft van de bolletjes in een deelgebied rood? Dan kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor grondwateronttrekking voor het beregenen van graslanden. Dat verbod geldt dan voor de maanden april en mei. Het waterschap neemt een besluit per deelgebied.
Kijk bij de actuele onttrekkingsverboden of er dit jaar tussen 1 april en 1 juni een verbod geldt.

Kaart voorjaarssituatie(externe link)

Mis geen nieuws voor agrariërs

Wil je meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 1000 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'.

Via deze onderstaande knop kun je je inschrijven en blijf je op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief(externe link)

Je kunt je altijd uitschrijven.