Om de voorraad grondwater te beschermen, houden we de grondwaterstanden continu in de gaten. Actuele grondwaterstanden vindt u op de kaarten hieronder. Dat kan handig zijn wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn.

Sproeiinstallatie

Grondwaterstand: nu en de afgelopen tien jaar

In Brabant meten peilbuizen continu de grondwatertoestand in Brabant. Per peillocatie vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, normaal of juist natter is dan normaal. De actuele grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland. Dat ziet u op de kaart ‘Voorjaarssituatie’.

 

Kaart Grondwaterstand: nu en de afgelopen 10 jaar

 • Klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van het afgelopen jaar van die locatie.
 • Wilt u een andere locatie bekijken? Klik dan op het kruisje rechtsboven in (= locatie sluiten) en selecteer de nieuwe locatie.

Legenda

 • Rood: De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar
 • Oranje: De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar
 • Groen: De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar
 • Lichtblauw: De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar
 • Donkerblauw: De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar
 • Wit: Geen data beschikbaar

Grondwaterstand en beregeningsbeleid (voorjaarssituatie)

Ook op deze kaart ziet u de grondwaterstanden die we met peilbuizen meten. Als de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de ondergrens die voor dat meetpunt in het voorjaar is bepaald, kleurt een bolletje rood. Kleurt meer dan de helft van de bolletjes in een deelgebied rood? Dan kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor grondwateronttrekking voor het beregenen van graslanden. Dat verbod geldt dan voor de maanden april en mei. Het waterschap neemt een besluit per deelgebied.
Meer over het beregeningsbeleid en actuele onttrekkingsverboden.

Kaart voorjaarssituatie

Legenda

 • Rood: De gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de voorjaarssituatie is bepaald
 • Groen: De gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de voorjaarssituatie is bepaald
 • Wit: Tijdelijk geen meetwaarde

Mis geen nieuws voor agrariërs

Wilt u meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 900 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'.

Via deze onderstaande knop kunt u zich inschrijven en blijft u op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich altijd uitschrijven.