Om de voorraad grondwater te kunnen beschermen, houden we de grondwaterstanden continu in de gaten. Actuele grondwaterstanden vindt u op de kaarten hieronder. Dat kan handig zijn wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn.