Waterschap De Dommel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. We zorgen ervoor dat je persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving. Als we om jouw persoonsgegevens vragen, dan leggen we uit waarom we deze nodig hebben. Ook geven we aan hoe lang we de persoonsgegevens bewaren. Als we jouw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, laten we je dat weten.

Persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van diensten of producten van het waterschap, dan hebben wij jouw gegevens nodig. Die verstrekt je bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Bijvoorbeeld voor:

  • het beoordelen van een vergunningaanvraag
  • het afhandelen van jouw betaling
  • verzenden van een nieuwsbrief (op jouw verzoek/met jouw toestemming)
  • om je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • wettelijke verplichtingen, zoals de heffing en invordering van belasting.

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig of wettelijk is toegestaan.

Beveiliging van jouw gegevens

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen staan in ons beleid voor informatiebeveiliging, conform de geldende normen voor waterschappen. We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt worden door verkeerde personen. Dus als jij een vergunning aanvraagt, kan alleen de medewerker die de aanvraag behandeld jouw persoonsgegevens zien. Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een data lek? Meld dit dan via contact.

Jouw rechten

De Europese privacywet (AVG) kent je een aantal rechten toe als een organisatie jouw persoonsgegevens verwerkt. Zo heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je informatie vragen over welke persoonsgegevens we van je hebben en waarvoor we ze gebruiken. Hiervoor maak je een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de persoonsgegevens daadwerkelijk van jouw zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je er meer over.

Vragen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, stel je met het formulier AVG-verzoek indienen. Hiervoor heb je DigiD nodig. Na verzenden nemen we de aanvraag in behandeling en houden wij je op de hoogte over de voortgang.

AVG-verzoek indienen

Functionaris gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG over het op de juiste manier omgaan met en beschermen van persoonsgegevens.
De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet doen. Heb je vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming, neem dan contact op.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het juist toepassen van de regels voor privacy. De Functionaris Gegevensbescherming is namens het waterschap contactpersoon. Je kunt ook zelf contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer en hoe dat kan lees je op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Politiegegevens

Wij beschikken over buitengewoon opsporingsambtenaren. Deze ambtenaren handhaven op strafrechtelijke overtredingen. Als wij hiervoor persoonsgegevens verwerken, dan vallen deze gegevens onder de regels van de Wet politiegegevens. Hoe wij met politiegegevens omgaan kun je nalezen in de privacyverklaring politiegegevens.