Toegankelijkheid

Waterschap De Dommel heeft de eerste maatregelen genomen om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Status toegankelijkheidslabel van Waterschap De Dommel. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Waterschap De Dommel doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website toetsen door een automatische toetstool. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Handmatige inspectie: Op WCAG 2.1 niveau AA door een onafhankelijke leverancier.

Verbeteringen

Op dommel.nl staan links naar andere websites, zoals arcgis.com, webgispublisher.nl, hydronet.nl en kaartverhalen. Niet alle informatie op deze sites is goed toegankelijk. Het waterschap zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

Digitale toegankelijkheid stelt hoge eisen aan pdf-bestanden. Het waterschap kan op dit moment niet beloven dat de pdf's, die op dommel.nl staan, daaraan voldoen. De komende jaren vervangen we oude bestanden door toegankelijke bestanden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als je toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten. Neem contact op via communicatie@dommel.nl.