Waterschap De Dommel voldoet deels aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.