Bij droogte kan een verbod op onttrekking gelden voor een gebied of een periode. Water oppompen voor besproeien of beregenen van bijvoorbeeld grasland, tuinen en plantsoenen is dan niet toegestaan. Hieronder de actuele situatie voor oppervlaktewater en grondwater in ons gebied.

Oppervlaktewater: actuele verboden voor onttrekking uit beken en sloten

water oppompen uit sloot

Open de kaart voor de actuele verboden voor onttrekken van oppervlaktewater. U kunt percelen dichterbij halen door erop te klikken. Uitleg:

Donkerrood: Elk jaar standaardverbod van 1 april tot 1 oktober. Dit is verlengd en geldt nog steeds vanwege onvoldoende waterafvoer.

 • Stroomgebied Reusel inclusief Nete
 • Stroomgebied Beerze ten zuiden van het Wilhelminakanaal
 • Eindhoven Park Meerland
 •  

Lichtrood: Tijdelijk en afhankelijk van de status van droogte. Per 6 november 2020 geldt nog steeds een verbod.

 • Nieuwe Leij

Grijs: permanent verbod, het hele jaar.

 • in de gebieden waar water wordt ingelaten Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel

Geen kleur = geen verbod

Goed om te weten

 • Actuele informatie of veranderingen voor onttrekkingsverboden staan in de app Perceelwijzer. Download hem nu!
 • Laten drinken van vee en bestrijden van brand mag wél!
 • Oppervlaktewateren zijn niet alleen beken en sloten die daarop afwateren, maar ook zwemplassen, (vis-)vijvers, vennen en andere waterpartijen.
 • Woon je aan een (droge) sloot of greppel: dam met een zandzak of flinke plank de sloot tijdelijk af. Overleg wel even met de buren. Het regenwater blijft zo langer in de sloot staan en stroomt niet direct weg. Als er een hele natte periode aankomt en de sloot dreigt te overstromen, haal dan de zandzak of plank weg.
 • Verbod geldt voor vaste en mobiele installaties voor onttrekkingen, zoals zuigwagens en giertonnen.
 • We voeren controles uit in het veld. Bij overtreding van het verbod riskeert u een boete.
 • Boeren die nog mogen beregenen: beregen gericht en nog zuiniger.
 • Informatie over verboden van het oppompen of onttrekken verschijnen via bekendmakingen en persberichten.

#Elkedruppeltelt

 • Bespaar als bedrijf ook op water. Kijk kritisch of het slimmer kan in het bedrijfsproces.
 • Boeren die nog mogen beregenen: beregen gericht en nog zuiniger.
 • 1 liter minder water oppompen om tuinen of gewassen te besproeien = 1 liter oppervlaktewater of (ondiep) grondwater besparen.  
 • Zie je kansen of oplossingen om in jouw omgeving het water beter vast te houden, neem dan contact op met het waterschap. Meer Tips voor bewuster omgaan met water.

Met het uitdrukkelijk verzoek om heel zuinig te zijn met water slaan Brabants Landschap, Brabant Water, Molenstichting Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer Noord-Brabant, Vereniging Industriewater, Waterschap De Dommel, Landbouworganisatie ZLTO en gemeenten in het Dommelgebied de handen ineen. Ons (grond)water heeft dat nodig. De droogte in Brabant verdraagt geen uitstel.

Grondwater: actuele onttrekkingsverboden

Op dit moment gelden er geen onttrekkingsverboden. Situatie 2020: Beregenen grasland 1 april tot 1 juni.

Omdat op 1 april de grondwaterstanden op nét voldoende stonden, werd geen verbod voor het oppompen van grondwater ingesteld. Agrariërs en grondeigenaren mochten daarom vanaf 1 april tot 1 juni hun grasland – onder voorwaarden - beregenen met grondwater. Waar dat mocht, staat hieronder. Deze regeling in het voorjaar gaat over het besproeien van graslanden,  sportvelden, kunstgrasvelden, golfterreinen en graszodenteelt. Elk jaar op 1 april besluit het bestuur op basis van de actuele grondwaterstanden of het beregenen met grondwater mogelijk is. Deze regeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen. Waterschappen blijven oproepen zuinig om te gaan met grondwater. 

Wie mag wanneer beregenen met grondwater?

Dat is best complex. Bekijk ook de kaart verderop.

 • In beschermde gebieden (rond natuur) - globaal driekwart van het Dommel-gebied -  is grasland beregenen beperkt toegestaan. En alleen mét vergunning voor een grondwaterput en de daarin genoemde voorwaarden. Uitgangspunt is dat beregenen in de beschermde gebieden niet mag tót 1 juni en 1 juni alleen ’s avonds en ’s nachts.
 • Buíten de beschermde gebieden – een kwart van het gebied - mag een boer met een bedrijfswaterplan grasland sproeien, als op 1 april geen verbod wordt ingesteld. Buiten de beschermde gebieden is het namelijk afhankelijk van de toestand van het grondwater.  Op 1 april 2020 besloten de Brabantse waterschappen om géén beregeningsverbod in te stellen van 1 april tot 1 juni. Dit is besloten omdat de grondwaterpeilen door een natte februari en maart op net voldoende stonden voor deze gebieden.
 • Heb je als ondernemer geen vergunning en heb je ook geen bedrijfswaterplan, dan kun je geen grasland beregenen.
 • Akkerbouwers mogen hun gewassen indien nodig wél beregenen.

5% regeling

De uitzonderingssituatie op deze regels is extreme droogte. 

Situatie 2020: in het voorjaar is de 5% regeling toegepast. Alle ondernemers mochten daar vanwege extreme droogte tijdelijk - 10 dagen - sproeien. De regeling heft tijdelijk de voorwaarden voor de beschermde gebieden op. Meer lezen?

In extreem droge perioden kan het waterschap besluiten tijdelijk tóch graslandberegening toe te staan waar dat normaal niet mag. Het doel is het gras als ruwvoer voor koeien veilig te stellen en blijvende schade aan sportvelden te voorkomen. Deze ‘5%-regeling’ was ooit bedoeld voor weinig voorkomende situaties, gemiddeld eens per 20 jaar.

 

Let op: aan de tekst op deze informatiepagina kunt u geen rechten ontlenen.