Actuele onttrekkingsverboden

Beregenen en onttrekken van water mag niet zomaar overal en ook niet altijd. Soms mag je geen water oppompen in een bepaald gebied of periode. Bekijk hier wat de regels zijn voor het gebruik van oppervlaktewater en voor grondwater.  Wij controleren actief in gebieden met een verbod.

Kijk hieronder welke verboden er nu zijn. Bovenaan staat de informatie over onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater. Of ga direct naar de informatie over onttrekkingsverboden voor grondwater.

Oppervlaktewater: onttrekkingsverbod beken en sloten

Wil je water uit sloten of beken (oppervlaktewater) onttrekken voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen of het sproeien van sportvelden, plantsoen of tuin? Dan kan er een onttrekkingsverbod gelden. 

 • Bij een onttrekkingsverbod oppervlaktewater mag je niet

  Water oppompen uit beken of sloten die daarop afwateren. Ook niet uit zwemplassen, (vis-)vijvers, vennen en andere waterpartijen. Het verbod geldt voor vaste sproei-installaties, maar ook voor mobiele installaties zoals zuigwagens, giertonnen en pompen.

 • Bij een onttrekkingsverbod oppervlaktewater mag je wel

  Vee laten drinken of een brand blussen met oppervlaktewater.

Kaart: Waar mag je nu niet onttrekken uit oppervlaktewater?

Op de kaart kun je zien waar oppompen uit beken of sloten wel en niet mag.

Uitleg bij de kaart

Waterschap De Dommel heeft drie soorten onttrekkingsverboden oppervlaktewater:

1. Halfjaarverbod, elk jaar van 1 april tot 1 oktober

Op 1 april gaat automatisch het halfjaarverbod in tijdens het droogteseizoen. Dat verbod duurt tot minimaal 1 oktober. 

Vanaf 1 april tot 1 oktober 2024 geldt dit voor deze gebieden:

 • Stroomgebied Reusel met de Nete
 • Stroomgebied Beerze ten zuiden van het Wilhelminakanaal
 • Eindhoven Park Meerland

2. Tijdelijk onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Het Dommelgebied is gevoelig voor droogte. Wanneer waterpeil en doorstroming snel dalen, kan het waterschap een tijdelijk verbod afkondigen. Dat duurt dan zolang het nodig is.

3. Permanent onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Dit verbod geldt het hele jaar.

Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel zijn wateraanvoergebieden waar water wordt ingelaten uit het Wilhelminakanaal. Om dit wateraanvoersysteem te laten werken, mag je hier nooit water oppompen uit oppervlaktewater.

Vanwege de bruinrotbacterie heeft de NVWA ook beregeningsverboden uit oppervlaktewater voor aardappel- en tomatenteelt. Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater | Plantenziekten en plagen | NVWA

Grondwater: onttrekkingsverboden

Voor het gebruik van grondwater gelden altijd regels of vergunningen. In perioden van droogte kunnen er ook nog onttrekkingsverboden bijkomen.

Grasland beregenen met grondwater

Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen op basis van de grondwaterstanden of het beregenen met grondwater toegestaan is in bepaalde gebieden. Deze voorjaarsregeling voor graslanden, sportvelden en golfterreinen geldt dan standaard van 1 april tot 1 juni. We beschermen hiermee de voorraad grondwater in Brabant.

Dit jaar is er geen onttrekkingsverbod afgekondigd voor het beregenen van grasland. 

Let op de basisregels hieronder! Als je een vergunning hebt staan deze ook in je vergunning.

Basisregels beregenen van grasland met grondwater

 • 1 april – 1 juni
  Graslandberegening met grondwater mag in het Dommelgebied alleen in de blauw gekleurde (flexibele) gebieden op de kaart. Bedrijven moeten daarvoor een bedrijfswaterplan hebben. In de (groene) beschermde gebieden mag in ieder geval tot 1 juni grasland beregenen niet. Dit voorjaarsverbod staat in de vergunning die de ondernemer nodig heeft om grondwater te mogen onttrekken. De enige uitzondering is beregening binnen 48 uur na dierlijke bemesting (emissiearm).
 • 1 juni-1 augustus
  Het urenverbod geldt altijd in juni en juli tussen 11:00 en 17:00 uur. Dan mogen grasland, sportvelden en golfterreinen niet beregend worden in de beschermde gebieden (groen op kaart). Dit verbod staat in de vergunning die de ondernemer nodig heeft om grondwater te mogen onttrekken. Lees de voorwaarden goed door. Onze handhavers controleren in het gebied.
Kaart met gebieden waar graslandberegening wel en niet is toegestaan

5%-regeling

Bij extreme droogte kunnen we een uitzondering maken tijdens de voorjaarsregeling (1 april - 1 juni) of het urenverbod (1 juni - 1 augustus). We kunnen dan besluiten tijdelijk tóch graslandberegening toe te staan, waar dat normaal niet mag. Dit doen we om het gras als ruwvoer voor koeien veilig te stellen. Ook voorkomen we blijvende schade aan sportvelden. Deze ‘5%-regeling’ is voor weinig voorkomende situaties, gemiddeld eens in de 20 jaar.

5%-regeling
Laatste update 08-07-2024