• Liveblog droogte

  In dit liveblog staat het laatste nieuws over de droogte in het Dommelgebied.

 • Geen verbod meer op water onttrekken uit beken en sloten

  “We gaan met goed gevulde beken en sloten de herfstperiode in”, zegt Mado Ruijs, bestuurder bij Waterschap De Dommel. “Dat komt deels omdat we steeds beter in staat zijn om regenwater vast te houden in ons gebied. Maar we hebben dit jaar vooral veel meer regen gehad dan afgelopen jaren”. Voor het bestuur van Waterschap De Dommel is het reden om vanaf zondag 1 oktober het verbod op water onttrekken uit beken en sloten op te heffen. Die dag eindigt ook officieel het droogteseizoen.

 • Kleine grondwaterput in Brabant vanaf 1 sept melden

  De Brabantse waterschappen roepen alle gebruikers van kleine grondwaterputten op om hun put vanaf 1 september 2023 te melden. Dit geldt voor inwoners en bedrijven. Het doel is meer inzicht in het grondwatergebruik in Brabant te krijgen. Voor het kleine grondwaterverbruik is dat nog onvoldoende duidelijk. Meer inzicht is hard nodig in een droger wordend Brabant.

 • Veel overtredingen bij controles op beregenen met grondwater

  Hoewel we dit voorjaar natter en beter zijn gestart dan de afgelopen jaren, is het neerslagtekort nog steeds hoog. In mei en juni regende het wekenlang niet en was het warm, waardoor veel water is verdampt. Een enkele bui die daarna viel lost die droogte niet op.
  Het blijft belangrijk om zuinig te zijn op (grond)water. En water vast te houden.

 • Open brief aan alle Brabanders

  De Brabantse media ontvingen in juni deze open brief aan alle Brabanders van de grondwaterpartners.
  Water is niet meer vanzelfsprekend. Dat hebben we afgelopen droge en warme wel gemerkt, zelfs na zo'n nat voorjaar. Inmiddels telt in Brabant elke druppel.

 • Onttrekkingsverbod oppervlaktewater uitgebreid met de Zandleij

  Waterschap De Dommel breidt vanaf 22 juni het onttrekkingsverbod uit met de Zandleij. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om nog water uit de Zandleij op te pompen.

 • Geen ontheffing van het urenverbod (5% regeling)

  Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft besloten om geen ontheffing te verlenen van het urenverbod voor het beregenen van grasland met grondwater (de 5% regeling).

 • Onttrekkingsverbod oppervlaktewater verder uitgebreid

  Vanaf 15 juni is het in Midden-Brabant bijna overal verboden om water op te pompen uit beken en sloten. We breiden het onttrekkingsverbod uit om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan.

 • Tijdelijk verbod op oppompen oppervlaktewater Keersop, Beekloop, Kleine Dommel en Peelrijt

  Vanaf 10 juni 2023 mag geen water opgepompt worden uit de beken en sloten in het stroomgebied van de Keersop, Beekloop, Kleine Dommel en Peelrijt.