Nieuws over droogte

 • Verlenging onttrekkingsverboden uit beken in Dommelgebied

  Op deze druilerige oktoberdagen lijkt de droogte voorbij, maar schijn bedriegt. Het Dommelgebied kampt nog steeds met een fiks neerslagtekort en ook onder de grond staat het grondwaterpeil op de meeste plaatsen nog ‘in het rood’. Serieus werk maken van water vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk. Daarom verlengt Waterschap De Dommel het halfjaarverbod voor onttrekking uit Beerze, Reusel en Nete. Elke druppel telt, ook in de herfst en winter.
 • Extra laagje water voor droogvallende Reusel in Landgoed de Utrecht

  Waterschap De Dommel start op donderdag 30 juli 2020 met het pompen van een laagje overlevingswater in de Reusel in Landgoed de Utrecht. Ondanks het wisselvallige weer van de afgelopen tijd dreigt de – van regen afhankelijke – beek droog te vallen. Het laagje water dat opgepompt wordt uit een nabijgelegen grondwaterput moet bijzondere natuur in de Reusel de kans geven om de droogte te doorstaan.
 • Controle beregeningen en bespuitingen buiten kantooruren

  De komende tijd worden er controles beregenen buiten kantooruren uitgevoerd.
 • Controle bespuiting en beregeningen

  Waterschap De Dommel controleert, zeker nu het zo droog is, streng in het gebied. En dat is nodig. We constateren helaas nog steeds overtredingen bij beregening en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij sloten.
 • Kanoverbod opgeheven traject van de Belgische grens tot Venbergse Watermolen

  Er mag weer gekanood worden op het traject van de Belgische grens tot Venbergse Watermolen.
 • Waterschap plaatst tijdelijk extra schotten in sloten omgeving Beerze en Reusel

  Elke druppel telt, ook in de omgeving van de Groote en de Kleine Beerze en de Reusel. Waterschap De Dommel plaatst hier de komende weken stalen schotten in sloten om het water langer vast te houden.
   
 • Acute droogte Midden- en Zuidoost-Brabant vraagt om zuinig watergebruik

  Het is kurkdroog in Midden- en Zuidoost-Brabant en dat houdt voorlopig aan. Daarom een dringende oproep aan alle Brabantse burgers, boeren en bedrijven: Gebruik vanaf vandaag minder water én houd de regen die komende weken valt zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Ben zuinig op oppervlakte-, grond- en kraanwater.
 • Onttrekkingsverbod uitgebreid naar Tongelreep

  Vanwege de aanhoudende droogte is het onttrekkingsverbod oppervlaktewater in het Dommelgebied vanaf 4 juni 2020 uitgebreid naar de Tongelreep. Vanaf die datum is het niet langer toegestaan om water uit de Tongelreep te gebruiken voor beregening.
 • Verbod op beregenen uit oppervlaktewater in groot deel Dommelgebied

  Waterschap De Dommel breidt het onttrekkingsverbod oppervlaktewater wederom uit. Vanaf 15 mei 2020 is het nog slechts in enkele delen van het Dommelgebied toegestaan om water uit sloten en beken te gebruiken voor beregening.
 • Ook gebied Beerze Reusel tijdelijk graslandberegening

  Vanwege het ontstane neerslagtekort en geen regen van betekenis op komst, stelt Waterschap De Dommel nu ook de speciale 5% regeling in voor het gebied Beerze Reusel. Boeren in dit droge gebied mogen 10 dagen (van 18 t/m 27 mei 2020) hun grasland beregenen met grondwater om zo het ruwvoer voor de koeien veilig te stellen. Normaal is dat daar vóór 1 juni niet toegestaan. De regeling geldt ook voor sportvelden in dat gebied.